Home

Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport

Welkom op de website van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij zullen u op gepaste wijze van informatie  voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het  ministerie.  U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

 
NIEUWSBERICHTEN

Oproep training Stedenband Paramaribo en Regentschap Bantul

Oproep voor Coconot Shell Craft and Pottery Training, welke een e project is van de stedenband Paramaribo en Regentschap Bantul.
Commissariaat Saramacca pakt lozingen Calcutta aan

Commissariaat Saramacca pakt lozingen Calcutta aan

Het Districtscommissariaat van Saramacca neemt de lozingen in het ressort Calcutta ter hand. De werkzaamheden zijn gestart bij een gedeelte van de hoofdlozing vanaf de Catharina Sophiastraat tot de Calcuttaweg. Deze gedeelte van de lozing is door de jaren heen, over een strekking van tweehonderd meter dichtgeslibd. Dat meldt het Burger Informatie Centrum (BIC) van Saramacca. De werkzaamheden zijn gestart op 10 september 2019.
RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is een toegewijde partner van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het proces van versterking van de gemeenschapsbossen. De twee departementen hebben in kader van dit partnerschap, samen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) een tweedaagse workshop gehouden op 9 en 10 september in het Solei Training Center.
Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

De stammen Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname hebben hun aloude grens vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Traditionele gezagsdragers van de twee groepen kwamen tijdens een krutu op dinsdag 10 september 2019 te Diitabiki overeen dat de grens ligt bij het eiland Bofoo Tabiki. Dit eiland ligt nabij de plek Mooi Santi, stroomopwaarts ten opzichte van de nederzetting Loka Loka. Alle leden van de delegaties van beide stammen hebben het document ondertekend.
Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Steven Vroom, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, die dit uitlegt, benadrukt dat dorpsbesturen hiermee duurzame ontwikkeling tot stand moeten brengen. Het aspect van dorpsfondsen kwam aan de orde tijdens de tweedaagse training voor dorpshoofden en -besturen die belast zijn met het beleid van gemeenschapsbossen.
Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

Het Districtscommissariaat van Saramacca pakt de lozing aan de westelijke zijde van de Tijgerkreekweg aan. Op maandag 9 september is een aanvang gemaakt met het opschonen van deze lozing. Deze waterweg heeft een lengte van 1200 meter en een breedte van 4 meter. De lozing staat via de hoofdlozing langs de waterkerende dam in verbinding met de Kanchanlozing, die al het overtollig water afvoert naar de Saramaccarivier toe. De percelen tussen de Tijgerkreekweg en de Kanchanlozing worden via deze lozingen ontwatert.
Aanpassen regelgeving noodzakelijk voor duurzaam bosbeheer

Aanpassen regelgeving noodzakelijk voor duurzaam bosbeheer

Surinamers moeten zich realiseren en beseffen dat gemeenschapsbos onze hulpbron is en het daarom moeten behouden voor de komende generaties. Regels en standaarden voor duurzame houtkap zijn derhalve zeer belangrijk bij het uitgeven van gemeenschapsbossen. Dit zegt minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Negerkreek zet gemeenschapsbos in voor ontwikkeling

De gemeenschap van Negerkreek heeft het gemeenschapsbos groot 3640 hectare, dat de overheid aan haar toegewezen heeft, ingezet voor de ontwikkeling van het dorp. Het dorp werd tijdens de Binnenlandse Oorlog zwaar getroffen en lag er geruime tijd verwaarloosd bij. Het dorp dat nu geen traditioneel gezag heeft, kent wel een dorpsbestuur. Dat bestuur heeft samen met de dorpelingen besloten om een houtonderneming op contractbasis toegang te verschaffen tot het gemeenschapsbos
Vakantie zwemcursus in Saramacca gestart

Vakantie zwemcursus in Saramacca gestart

Om jongeren van het district Saramacca zwemvaardigheden bij te brengen, is het vakantie zwemcursus gestart. De zwemlessen zijn begonnen op maandag 9 september 2019 en worden verzorgd in zwembad “De Pirengs”, te Groningen. Op deze locatie zullen 94 pupillen gedurende drie weken worden getraind in zwemtechnieken.
Commissariaat Saramacca pakt waterhuishouding landbouwgebieden aan

Commissariaat Saramacca pakt waterhuishouding landbouwgebieden aan

In het ressort Tijgerkreek is het Districtscommissariaat van Saramacca drukdoende de waterhuishouding op te krikken. Om hierin te voorzien is de Raghoenathlozing opgeschoond en uitgediept.  Thans wordt de Tijgerkreek West lozing opgeschoond. Aannemingsbedrijf SL Equipment is belast met de werkzaamheden. In deze gebieden worden actief aan de landbouw gedaan. Beide lozingen hebben een totale lengte van drieduizend meter en zijn zes meter breed.
Toilettengroep O.S. Calcutta 2 gerenoveerd

Toilettengroep O.S. Calcutta 2 gerenoveerd

De Openbare School Calcutta 2, gevestigd aan de West Calcuttaweg is voorzien van een gerenoveerde toilettengroep. De opgeknapte toilettenruimte is op 6 september 2019 opgeleverd. De verbeterde sanitaire voorzieningen zijn een gezamenlijke inspanning van de school en het districtscommissariaat van Saramacca. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.
SDG-werkgroep RO bezoekt vakantiescholen

SDG-werkgroep RO bezoekt vakantiescholen

De Sustainable Development Goals (SDG)-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is bezig aan een ronde van vakantiescholen. De werkgroep doet dat in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, dat het geheel van vakantiescholen organiseert. De bezoeken worden uitgevoerd in de periode 3 tot en met 19 september door een team van SDG-boskopumans.
Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

Het Commissariaat van Saramacca vindt het noodzakelijk om te werken aan een structurele oplossing, teneinde het dorp Marrondorp Maho via wegverbinding te ontsluiten. Op dinsdag 3 september 2019 is er een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden van een wegdek vanuit Marrondorp (langs de Saramaccarivier) richting plantage Aitnoch. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.
Bestuursambtenaren Saramacca klaargestoomd voor verkiezingen 2020

Bestuursambtenaren Saramacca klaargestoomd voor verkiezingen 2020

In aanloop naar de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, zijn zes bestuursambtenaren van het district Saramacca klaargestoomd om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze groep bestuursambtenaren zijn door het Commissariaat van Saramacca voorgedragen voor de opleiding van Buitengewoon Agent van Politie Suriname. Het Burger Informatie Centrum van het commissariaat heeft op dinsdag 3 september 2019 er melding van gemaakt dat de bestuursambtenaren de opleiding met succes hebben afgerond en intussen hun diploma hebben ontvangen
Dc Collectief vergadert over bermen en gemeenschapsbos

Dc Collectief vergadert over bermen en gemeenschapsbos

De districtscommissarissen (dc’s) hebben in het jongste Dc Collectief met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) van gedachten gewisseld. Gesproken werd onder meer over de orde rond opstallen op de bermen en oplossingen voor problemen met de gemeenschapsbossen. De vergadering die ook bekend staat als Dc Meeting, heeft op woensdag 28 augustus plaatsgevonden in het Multifunctioneel centrum van Onverwacht (Para).