Home

Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport

Welkom op de website van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij zullen u op gepaste wijze van informatie  voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het  ministerie.  U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

 
NIEUWSBERICHTEN
SDG train de trainerssessie afgesloten

SDG train de trainerssessie afgesloten

Medewerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hebben de derde, tevens laatste train de trainers sessie rond de Socializing the Sustainable Development Goals (SDG of te wel ‘duurzame ontwikkelingsdoelen), achter de rug. Bij de laatste sessie op vrijdag 19 juli 2019 zijn de Informatie, Educatie en Communicatie (IEC) materialen welke tot nu toe zijn ontwikkeld, gepresenteerd aan de deelnemers. De training bestond uit drie sessies.
Party’s op Surinamerivier worden aan banden gelegd

Party’s op Surinamerivier worden aan banden gelegd

Wanorde blijkt te heersen op de Surinamerivier, in het oosten van Para, door party’s en pleziervaartuigen. De districtscommissaris (dc) Armand Jurel stelt dat het recht op plezier en vertier binnen de perken van wet en recht moet blijven. Deze “free for all” zal daarom aan banden worden gelegd door de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de bestuursdienst en het Korps Brandweer Suriname.
Minister Dikan en Traditioneel gezag voldaan terug uit Ghana

Minister Dikan en Traditioneel gezag voldaan terug uit Ghana

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), de Granmans Albert Aboikoni (Saamaka) en Lesly Valentijn (Matawai) en de hoofdkapitein John Lesina (Ndjuka) zijn voldaan teruggekeerd van de missie Kumasi, Ghana. De delegatie bestaande uit vijfentwintig personen, onder wie stafleden van het ministerie, directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, districtscommissaris Kenya Pansa en kopstukken van het Traditioneel Gezag (TG), zijn op woensdag 10 juli vertrokken.

Dorpen Carolina uiten bezorgdheid over veiligheid bij DC Jurel

Het traditioneel gezag van inheemse dorpen in Para heeft vandaag hun ernstige bezorgdheid geuit bij districtscommissaris (dc) Armand Jurel. De bewoners van de verschillende dorpen vragen al geruime tijd naar beleid op de veiligheid in hun nabijgelegen gebieden. De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en grondenrechten.
Managementteam Grondenrechten informeert politieke partijen

Managementteam Grondenrechten informeert politieke partijen

Het Management Team (MT) Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), het secretariaat en de drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen geïnformeerd over de stand van zaken, in het proces naar wettelijke erkenning van de grondenrechten. De informatie-uitwisseling vond plaats op woensdag 17 juli, tijdens een consultatiebijeenkomst op het Kabinet van de President.
RO ondersteunt onderzoek voordelen gembergebruik

RO ondersteunt onderzoek voordelen gembergebruik

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), ondersteunt een diepgaand onderzoek naar de voordelen van het gebruiken van gember. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) is in dat kader al enkele jaren bezig met het stimuleren van de productie van gember in het binnenland. Martha Apai (onderdirecteur Landbouw/DAOB), (MOB) aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) heeft de potentie van gember op de gezondheid belicht, tijdens haar afstudeer presentatie.
Management Team Grondenrechten raadpleegt president HvJ

Management Team Grondenrechten raadpleegt president HvJ

Het Management Team (MT) Grondedenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), heeft de waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ), Iwan Rasoelbaks, geraadpleegd. De delegatie heeft aan de waarnemend president gevraagd om raad en daad van de Rechterlijke Macht bij het concipiëren van wetsvoorstellen, om zo de grondenrechtenvraagstukken op te lossen. Het MT heeft in dat kader op vrijdag 12 juli 2019, een bezoek gebracht aan het HvJ. De delegatie werd bij ontstentenis van Wensley Misiedjan (voorzitter MT) en Nielton Grootfaam (voorzitter Secretariaat), geleid door Anna Marie Lachman–Johannis van het Secretariaat. Ze heeft tijdens het onderhoud de stand van zaken aan Rasoelbaks voorgehouden en uit de doeken gedaan wat er nog moet worden gedaan.
Bezoek delegatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Suriname

Bezoek delegatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Suriname

Een delegatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaande uit vier personen onder leiding van Secretaris-Generaal Christiaan Lamouline, heeft een bezoek gebracht aan het district Paramaribo. Dit bezoek, van 29 juni tot en met 4 juli 2019, was in het kader van een Stedenband samenwerkingsovereenkomst.
Bosinventarisatietraining voor Bigi Poika

Bosinventarisatietraining voor Bigi Poika

De gemeenschap van het Inheems dorp Bigi Poika heeft een bosinventarisatie training gevolgd, die verzorgd werd door medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De training werd geïnitieerd door het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI), in samenwerking met het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS). Het gaat om een pilotproject met betrekking tot duurzaam bosbeheer en geplande houtkap. Deze werd op 8 juli 2019 verzorgd in het gemeenschapshuis van Bigi Poika.
Minister Dikan samen met granmans naar Ghana

Minister Dikan samen met granmans naar Ghana

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is samen met Albert Aboikoni (granman Saamaka), Lesley Valentijn (granman Matawai) en John Lesina (hoofdkapitein Ndjuka) afgereisd naar Ghana. Lesina is afgevaardigd door de Ndjuka granman Bono Velantie, die wegens gezondheidsreden heeft afgezegd. Minister Dikan zal ondermeer gesprekken voeren over samenwerkingsvormen die kunnen leiden tot verbetering van onderwijs en mijnbouw in Suriname.
Tamarin denkt aan wederopbouw

Tamarin denkt aan wederopbouw

De gemeenschap van Tamarin wil werken aan wederopbouw van het dorp. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Stichting Nieuw Tamarin om haar te ondersteunen in het proces tot wederopbouw. In dat verband is op 6 juli een lezing georganiseerd in Stibula. Daarbij is gesproken over de potenties binnen dit dorp en welke mogelijkheden de bewoners hebben om wederom ontwikkeling te bewerkstelligen voor het dorp langs de Cotticarivier.

President Bouterse komt belofte sociaal zwakkeren Moengo na

President Desiré Bouterse is zijn belofte aan sociaal zwakkeren in Moengo nagekomen. Het staatshoofd heeft vorige maand tijdens zijn bezoek aan het district Marowijne de noden van verschillende groepen aangehoord, waaronder de kerkgemeenten. Naar aanleiding van de gesprekken met de kerkgemeenten zijn er op 7 juli 2019, vijfhonderd voedselpakketten beschikbaar gesteld aan 15 kerkgemeentes in Moengo. Deze pakketten zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren die onder het beheer vallen van deze kerkgemeentes.
RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in een gesprek met de voorzitter van Wi! Uma Fu Sranan, Tanja Lieuw-A-Soe, samenwerkingsmogelijkheden besproken. De samenwerkingsmogelijkheden hebben betrekking op landbouw in het binnenland. Het gesprek werd op donderdag 27 juni in de kamer van de minister gevoerd.
RO en UNDP trainen trainers rond SDG’s

RO en UNDP trainen trainers rond SDG’s

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) en Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) een eendaagse train de trainers programma georganiseerd. Het train de trainers programma heeft als voornaamste doel de ontwikkeling omtrent de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te monitoren en in het bijzonder de visie en missie van het ministerie te delen.
Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc’s) hebben met de ministers Lekhram Soerdjan (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) van gedachten gewisseld over het grond- en bosbeleid. Het onderwerp kreeg ruime aandacht tijdens het jongste dc Collectief van dinsdag 25 juni 2019, op het commissariaat Wanica Zuid-Oost. De informatie-uitwisseling is op verzoek van minister Soerdjan voortgezet, nadat zijn voorganger Roline Samsoedien op de vorige vergadering van dc’s in april al hierover had uitgeweid.