Home

Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport

Welkom op de website van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij zullen u op gepaste wijze van informatie  voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het  ministerie.  U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

 
NIEUWSBERICHTEN
Renovatie Nyun Combé begonnen

Renovatie Nyun Combé begonnen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het startsein gegeven voor de renovatie van Nyun Combé aan de Kleine Saramaccastraat. De accommodatie, voor Afro-Surinamers uit het binnenland en Inheemsen om rituelen te houden rond het overlijden van hun dierbaren, is de afgelopen decennia slecht onderhouden en verkeerd in deplorabele staat. Na de benoeming van Verno Prijor vorig jaar als directeur van de pas opgerichte Stichting Nyun Combé (SNC), had de minister hem gevraagd prioriteit te geven aan het verbeteren van de faciliteit. De renovatie is aangevangen op maandag 24 juni.
Cabendadorp neemt eigen ontwikkeling ter hand

Cabendadorp neemt eigen ontwikkeling ter hand

De bewoners van Cabendadorp zullen weldra hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. Op 14 juni 2019 heeft onder auspiciën van het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) de ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van Cabendadorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout. Cabendadorp heeft een gemeenschapsbos groot 4375 hectare. Bij de diverse consultatiemeetings met de gemeenschap werd deze overeenkomst met het traditioneel gezag doorgenomen en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Op de dag van de ondertekening hebben het traditioneel gezag, de dorpsoudsten en de ondernemer getekend. Ook de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft op een later tijdstip zijn handtekening geplaatst onder het document.
Copi en Sapenda in zee met houtonderneming

Copi en Sapenda in zee met houtonderneming

De gemeenschappen van de Inheemse dorpen Copi en Sapenda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de onderneming Avion Group of Companies. Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft ervoor gezorgd dat het gezag alsook de gemeenschap goed op de hoogte is gesteld van zaken aangegeven in de overeenkomst voordat deze is getekend. De ondernemer zal zich bezighouden met het verwerken van rondhout in het gebied. Tussen partijen is overeengekomen dat er een bedrag van USD 12,50 per mᶟ gestort zal worden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen.  In het dorpsfonds zal een volledig bedrag, groot USD 12.500 worden voldaan.
Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Het districtscommissariaat van Sipaliwini (bestuursressort Tapanahony) en stichting OSAEDA zullen in een samenwerkingsverband een visie uitwerken om het Tapanahony-gebied in ontwikkeling te brengen. Directeur Praveen Kumar Chintakayala van OSAEDA en districtscommissaris (dc) August Bado hebben onlangs de speerpunten van de ontwikkelingsvisie gepresenteerd aan de leiding van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De presentatie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie.
Workshop Grondenrechten met Inheemse en Tribale organisaties

Workshop Grondenrechten met Inheemse en Tribale organisaties

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties van Inheemse en Tribale Volken hebben tijdens een workshop hun bijdrage geleverd aan het proces op weg naar erkenning van de grondenrechten in Suriname. Het Management Team (MT), belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname’, blikt tevreden terug. De workshop werd gehouden op zaterdag 15 juni 2019, in het perscentrum van het Kabinet van de President.
Ministerie RO zet vaders in de bloemen

Ministerie RO zet vaders in de bloemen

De afdeling Personeelszorg vindt het belangrijk dat vaders worden gewaardeerd. De onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, Jennyfer Jozefzoon-Wachter, ondersteunt het initiatief van de Personeelszorg. Ze zei tijdens het kort Vaderdag feestje op het hoofdkantoor dat vaders een belangrijke rol hebben te vervullen. Ze onderstreepte het belang van de rol van vaders in de samenleving.
Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

De districtsraad (dr) van Wanica heeft de laatste hand gelegd aan de districtsbegroting die nodig is om de districtsplannen in 2020 uit te voeren. De districtsraad heeft de begroting op vrijdag 24 mei samen met leden van de ressorten en de burgerij behandeld tijdens een openbare hoorzitting in het Sportcomplex Kwatta. De presentatie van de begroting van Wanica werd gedaan door het dr-lid Nisha Gajadhar – Sukul. De vergadering werd voorgezeten door de districtscommissarissen Wedperkash Joeloemsingh (Wanica Noord-West) en Audrey Hankers (Wanica Zuid-Oost).
Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

De stichting Kibii, de organisatie achter het jaarlijkse Moengo Festival, heeft bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) aangeklopt voor ondersteuning. Initiatiefnemer Marcel Pinas heeft in dat kader op dinsdag 21 mei 2019, samen met zijn team een bezoek gebracht aan RO-minister Edgar Dikan. De stichting hoopt dat het evenement groter wordt en dat de organisatie ervan efficiënter geschiedt.
Akkoord voor opzet waardeketen producenten binnenland

Akkoord voor opzet waardeketen producenten binnenland

Er zal de komende periode worden er gewerkt aan het opzetten van een waardeketen voor de producenten en verwerkers in de agrarische sector in het binnenland. Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de basis daarvoor gelegd in de bereikte overeenkomst met het Suriname Agricultural Market Acces Project (SAMAP) van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties). Binnen deze waardeketen zal er getracht worden goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ketens tot stand te brengen om sterke organisaties te promoten.
Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een vruchtbaar overleg gehad met de granmans Bono Velantie (Ndjuka), Albert Aboikoni (Saamaka), Lesly Valentijn (Matawai) en Jozef Forster (waarnemend granman Pamaka). Het betrof een reguliere bespreking over zowel gemeenschappelijke als specifieke onderwerpen in hun respectieve stamgebieden in het binnenland. De bijeenkomst vond plaats op woensdag 15 mei 2019 in het Stardust Hotel in Paramaribo Noord.
IROP voor versnelde ontwikkeling rurale gebieden

IROP voor versnelde ontwikkeling rurale gebieden

Het ‘Integraal Ruraal Ontwikkelingsplan’ (IROP) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is bedoeld om op uitgebreide en versnelde manier de minder ontwikkelde delen van Suriname, voornamelijk de rurale gebieden en het binnenland, duurzaam tot ontwikkeling te brengen. De vier geïdentificeerde regio’s zijn Apoera, Atjoni, Snesikondre en Stoelmanseiland. Bij aanpak van deze centra worden ook hun respectieve omgeving meegenomen. Minister Edgar Dikan noemde zeven agrarische projecten in het ontwikkelingsplan dat daarop is toegespitst.
RO streeft naar verdere decentralisatie districten

RO streeft naar verdere decentralisatie districten

Het verder decentraliseren van de districten zal in de komende periode een belangrijk streven zijn van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Behalve dat het ministerie dit doel wil bereiken met de mogelijkheid van de districten om inkomsten te genereren, worden er ook andere stappen ondernomen om het decentralisatieproces voort te zetten. Minister Edgar Dikan heeft zijn beleid hierop toegelicht tijdens een betoog in De Nationale Assemblee (DNA) op maandag 12 mei 2019 als onderdeel van de behandeling van de begroting over 2019.
ACT helpt graag bij uitvoering Stappenplan Grondenrechten

ACT helpt graag bij uitvoering Stappenplan Grondenrechten

“Wij ondersteunen dit proces graag. We willen helpen, we zijn geen obstructie,” aldus Minu Parahoe, directeur van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname, over de uitvoering van het Stappenplan Grondenrechten. Zij heeft op woensdag 8 mei bij een bezoek aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) de rapportages van drie dialoogsessies in het binnenland en in de kustvlakte overhandigd aan minister Edgar Dikan. De bewindsman voert de supervisie over de door hem in december 2018 geïnstalleerde Management Team, Secretariaat en Technische Commissies.
Hoofdkapitein Fedries op beleefdheidsbezoek bij minister RO

Hoofdkapitein Fedries op beleefdheidsbezoek bij minister RO

Hoofdkapitein Hendrik Fedries van het Langu-gebied, langs de Gran Rio in Boven Suriname, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Bij de ontmoeting dinsdag op 30 april 2019 op het hoofdkantoor van het ministerie hebben de traditionele gezagsdrager en de bewindsman een luchtig gesprek gevoerd over de ontwikkelingen betreffende het Langu-gebied
Ambassadeur Halfhide betrekt RO in projecten Nicaragua

Ambassadeur Halfhide betrekt RO in projecten Nicaragua

De niet residerende, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname voor Nicaragua, Arnold Halfhide, wil dat land ook interesseren voor agrarische projecten van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Halfhide leidt van 10 mei tot 18 mei 2019 een missie naar Nicaragua. Hij al daarbij zijn geloofbrieven presenteren aan president Daniel Ortega. De missie wordt gefaciliteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).