Home

Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport

Welkom op de website van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Wij zullen u op gepaste wijze van informatie  voorzien over het ministerie in het algemeen en meer specifiek met betrekking tot de beleidsgebieden van het  ministerie.  U zult verder op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot deze beleidsgebieden.

 
NIEUWSBERICHTEN
“Antonio Bringo” opgeschrikt door erge brand

“Antonio Bringo” opgeschrikt door erge brand

Rond twee uur in de ochtend op de eerste kerstdag werden bewoners van het dorp A kon Tuu, dat bekend staat als Antonio Bringo, opgeschrikt door een erge brand. Vier supermarkten werden door deze brand in de as gelegd en een vijfde winkel werd leeggeplunderd. Dit gebied met de reeks winkelpanden ligt langs de lawarivier. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut geeft districtscommissaris (dc) Bado aan dat hij het voorval betreurt. Ook deelt de dc mee dat het ministerie van Regionale Ontwikkelingen bezig is om in samenwerking met alle nodige actoren om de ontstane situatie te bekijken.
Marchano Stuger wint verkiezing dorpsbestuur Redidoti

Marchano Stuger wint verkiezing dorpsbestuur Redidoti

De gemeenschap van Redidoti heeft gekozen voor een nieuw dorpsbestuur onder leiding van Marchano Stuger. Hij is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing om een nieuw dorpsbestuur voor het Inheems dorp. Bij de verkiezing op zaterdag 21 december 2019 haalde hij zevenenvijftig stemmen. Dat is twaalf meer dan zijn concurrent, Mireille Wong A Sang. De verkiezing werd georganiseerd op aandringen van de dorpsgemeenschap.
Rampenplannen op maat voor alle districten

Rampenplannen op maat voor alle districten

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft voor alle districten een rampenplan uitgezet. De plannen bevatten algemene richtlijnen hoe rampenbeheersingssystemen voor de verschillende districten te implementeren. Per district zijn er op basis van specifieke omstandigheden en unieke risicofactoren ook tips opgenomen. Slijngaard zegt dat het project noodzakelijk is voor Suriname, met de achterliggende gedachte dat lokale overheden de verantwoordelijkheid hebben om als eerste actie te ondernemen.
Bestuursdienst moet nodige waardering krijgen

Bestuursdienst moet nodige waardering krijgen

De bestuursdienst moet de waardering krijgen die het verdient. Zij is als velddienst multi-inzetbaar en multidisciplinair. Ook geeft zij inhoud aan het decentralisatiewerk van de districten en daarmee ondersteuning aan alle ministers. Zo verwoordt minister Edgar Dikan het uittreden van de bestuursdienst uit het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO). Dit houdt in dat de lonen van de ambtenaren bij de bestuursdienst zullen worden losgekoppeld van FISO.
Prominente bewoners Nieuw Ganze in de bloemetjes gezet

Prominente bewoners Nieuw Ganze in de bloemetjes gezet

Enkele prominente figuren van het dorp Nieuw Ganze (Brokopondo) zijn in de bloemen gezet. Een delegatie van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft op vrijdag 13 december tien dorpelingen, die zich de afgelopen periode verdienstelijk hebben gemaakt, gehuldigd en als voorbeeld gesteld. DOASB-directeur Wensley Misiedjan heeft op die dag ook een mobiele tent van het dorp officieel in gebruik genomen.
RO helpt bij opruiming puin brand Abrabroki

RO helpt bij opruiming puin brand Abrabroki

Medewerkers van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hebben bijstand verleend aan de slachtoffers van een recente brand te Abrabroki in Paramaribo. Het ministerie heeft personeel en een vrachtwagen ingezet voor de opruiming van het puin. De brand heeft op 21 oktober gewoed in de houten woning in de Groenhartstraat en eiste het leven van de bejaarde man Toeni Deel (104). Er stonden vijf huizen op het perceel. Sinds de brand woonden de getroffenen wekenland nog tussen het puin.
Para beschikt nu over officiële rampenplan

Para beschikt nu over officiële rampenplan

De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft op vrijdag 13 december het “district rampenplan van Para” overhandigd gekregen van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Het plan kwam tot stand door input van verschillende diensten in het district, die zich van 2017 tot 2019 onder coördinatie van NCCR en consultants hebben ingezet hiervoor.
Werkarmen RO volgen training digitalisering districtsplannen

Werkarmen RO volgen training digitalisering districtsplannen

Functionarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hebben een eendaagse training gevolgd, waardoor ze uitgerust zijn met vaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan het digitaliseren van de districtsplannen. Deze training is in navolging van een workshop waarin de focus was gelegd op de synchronisatie van de districtsplannen met de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Het doel van de training “Digitalisering Districtsplannen’ is om de werkarmen van het ministerie handgrepen aan te reiken om zich te handhaven in de nieuwe digitale werkomgeving.
Bestuursdienst stapt uit FISO

Bestuursdienst stapt uit FISO

De lonen van ambtenaren bij de bestuursdienst zullen worden losgekoppeld van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO). Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (BPRO) laten weten dat de Raad van Ministers (RvM) het voorstel daartoe inmiddels heeft goedgekeurd. Er zal nader overleg worden gevoerd hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven.
Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

Ambassadeur Indonesië kondigt trainingen aan

De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkelingen. Bij het bezoek heeft de ambassadeur de minister en zijn staf geïnformeerd over landbouwtrainingen die deskundigen uit Indonesië zullen verzorgen aan medewerkers van het ministerie en de districtscommissariaten. Daarnaast is er tijdens de ontmoeting van gedachte gewisseld over een aantal aspecten. De minister ontving de bewindsman op dinsdag 10 december op het hoofdkantoor.
Landbouwdeskundigen raden ‘platbranden’ af

Landbouwdeskundigen raden ‘platbranden’ af

Het is gebruik in het binnenland dat akkers, nadat die zijn open gekapt ook nog in vlammen worden gezet als onderdeel van de voorbereiding van de grond op de aanplant. Twee landbouwdeskundigen uit Columbia die in de eerste week van december een trainingsmissie in Suriname hebben uitgevoerd, raden dat af. Roberto Suarez en Monica Salomonca brachten hun advies uit, nadat zij op donderdag 5 december 2019 een veldbezoek hebben gebracht aan ananasaanplanten in Redi Doti/Pierre Kondre. De landbouwdeskundigen hebben de lokale gemeenschappen opgeroepen om het ‘platbranden’ af te bouwen.
Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

In verband met kinderdag zijn kinderen extra in de bloemetjes gezet. De nationale kinderdag commissie bestaande uit verschillende ministeries waaronder Sport- & Jeugdzaken, Handel Industrie & Toerisme, Onderwijs Volksontwikkeling & Cultuur, Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Commissariaat Noord Oost, heeft gezorgd voor een nationale kinderdag viering. Het thema was “Elk kind is goud waard".
Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

Het laatste DC Collectief voor 2019 is achter de rug. Het DC Collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten. Het DC Collectief wordt voorgezeten door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).
MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

Het Management Team Uitvoering Stappenplan Grondenrechten (MT) heeft ‘STAS International, Strategic Communication and Branding’ aangetrokken voor het voeren van een Nationale Bewustwordingscampagne rond de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.
Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

Ontwikkelingswerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). volgen een vijfdaagse train-de-trainers cursus. De workshop vloeit voort uit een samenwerking met het Columbiaans Agentschap voor Samenwerking (APC Columbia) en Prosperidad Social. Het ministerie doelt met deze training onder meer op verbetering van de voedselveiligheid en -kwaliteit voor Inheemse en Marrongemeenschappen. Dat past in het beleid van RO om de productie- en verdiencapaciteit te verbeteren in het binnenland.