Trainingen ‘Cocosbast en Aardewerk’ succesvol afgerond

Trainingen ‘Cocosbast en Aardewerk’ succesvol afgerond

De Indonesische ambassade heeft in samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling twee afzonderlijke trainingen verzorgd in Suriname. De trainingen Coconot Shell & Pottery (Cocosbast en Aardewerk) zijn in de periode van 16 tot en met 29 september verzorgd in de Soekie Irodikromo Volksacademie voor kunst en Cultuur (Sana Budaya). Voor deze trainingen heeft de Indonesische ambassade twee professionals uit het regentschap van Bantul (Indonesie) laten komen. De 64 participanten hebben op 9 oktober hun certificaat in genomen.
Herdenken struggle en successen Marrons heeft wél zin

Herdenken struggle en successen Marrons heeft wél zin

“Het is zeker zinvol om stil te staan bij de zware tijden die de Afrikanen in Suriname hebben gehad, en het is net zo zinvol om hun successen te herdenken”, aldus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). De bewindsman sprak donderdagochtend op het Plein van 10 Oktober 1760 ter gelegenheid van de herdenking van de ondertekening van het vredestraktaat tussen de koloniale overheid en de Okanisi stam, 259 jaar geleden. Die vrede was de eerste duurzame wapenstilstand tussen Afrikanen die zich hadden onttrokken van de slavernij.
Nieuwe dienstauto’s boost motivatie dc’s

Nieuwe dienstauto’s boost motivatie dc’s

“Zo ga je beter gemotiveerd aan het werk,” aldus districtscommissaris (dc) Theresia Cirino van Sipaliwini/bestuursressort Coeroenie, na ontvangst van de sleutels van een nieuwe SsangYong Musso dubbel cabine pickup uit handen van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).
Renovatie Nyun Combé vordert

Renovatie Nyun Combé vordert

De stichting Nyun Combé heeft sinds juni dit jaar, al een aantal renovaties verricht aan het gebouw aan de Kleine Saramaccastraat. Verno Prijor, directeur Nyun Combé, zegt dat de stichting sinds het begin van de renovatie aanzienlijke verbeteringen teweeg heeft gebracht aan de accommodaties, om het verblijf van gasten aangenamer te maken. Nyun Combé is een plek waar Afro-Surinamers uit het binnenland en inheemsen overlijdensrituelen houden.
Jongeren in Opa Doelie krijgen info over SDG’s

Jongeren in Opa Doelie krijgen info over SDG’s

De SDG-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft dertig jongeren, die worden opgevangen en begeleid in het Doorgaans Centrum Opa Doeli, geïnformeerd over de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Bijna dertig jongens woonden de informatiesessie op woensdag 9 oktober bij in de mediatheek van Opa Doeli.
Overleg MT, minister RO en DNA-voorzitter

Overleg MT, minister RO en DNA-voorzitter

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblee (DNA) hebben overleg gevoerd over het karakter van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’. Het wetsontwerp is op 2 oktober 2019 door voorzitter Wensley Misiedjan overhandigd aan minister Dikan. Het concept is nog niet bij DNA. Daardoor kon er dus ook niet inhoudelijk over het ontwerp worden gepraat.
Transportfaciliteit voor gron nyan uit binnenland

Transportfaciliteit voor gron nyan uit binnenland

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een transportfaciliteit opgezet voor gron nyan boeren in het binnenland. De boeren hebben ondertussen positief gereageerd op het pilotproject dat op 16 september 2019 is gelanceerd. Het directoraat heeft in deze proeffase een 4 ton pick-up met bestuurder beschikbaar. Daarnaast zijn rayonleiders van DAOB in het gebied geïnstrueerd om deze reguliere transportfaciliteit te organiseren.
Pamaaka oneens over grensverklaring met Ndyuka

Pamaaka oneens over grensverklaring met Ndyuka

De Pamaaka-stam is oneens over een gezamenlijke verklaring die is ondertekend met de Ndyuka-stam. Deze ondertekening was op 10 september 2019 op Diitabiki. Een delegatie bestaande uit twaalf personen, geleid door hoofdkapitein Antonius Abagi, heeft zich op vrijdag 4 oktober hierover beklaagd bij het Management Team Grondenrechten (MT). De verklaring bevat onder meer de ligging van de onderlinge grens en afspraken over een goede nabuurschap en vrijelijk traditioneel gebruik van elkaars gebieden. Hoewel kapiteins van beide stammen het document hebben ondertekend, heeft de delegatie tegenover het MT benadrukt dat de afvaardiging van Pamaka geen mandaat had om zulks te doen.
Centrale Markt krijgt bezoek van OFID

Centrale Markt krijgt bezoek van OFID

De Centrale Markt van Suriname heeft bezoek gehad van de OFID-delegatie, die momenteel in Suriname vertoeft. De gasten hebben op 3 oktober 2019 een rondleiding gekregen van markmeester John Lecton. Zij hebben daarbij kennis mogen maken verschillende Surinaamse fruit-, groente-, vlees-, olie- en visproducten.
Inheemsen en Tribalen Marowijne als ‘tweeling’ verder

Inheemsen en Tribalen Marowijne als ‘tweeling’ verder

“We zijn vanaf nu als een tweeling. We leefden al als broers en zussen met elkander, maar deze verklaring brengt ons dichter bij elkaar. De relatie zal intenser zijn,” aldus een opgewekte kapitein Jozef Laurens van Pakira Kondre, op dinsdag 25 september 2019. Dit zei hij aan het einde van een bilaterale bespreking tussen Inheemsen en Ndyuka Tribalen over de grenzen tussen hun dorpen, in het Beneden Marowijne-gebied. De vertegenwoordigers van de gemeenschappen in die regio hebben het akkoord onderstreept met luid applaus, high-fives, en brasa’s en bosi’s, alsook grapjes over en weer.
Traditioneel Gezag geeft mandaat om conceptwet te finaliseren

Traditioneel Gezag geeft mandaat om conceptwet te finaliseren

Het Traditioneel Gezag (TG) van Inheemse en Tribale Volken in Suriname, heeft mandaat gegeven aan het Management Team Grondenrechten (MT) om de conceptwet te finaliseren. De vertegenwoordigers van de stammen van beide groepen hebben tijdens een driedaagse conferentie, van 23 tot en met 25 september te Marchallkreek (Brokopondo) kritische kanttekeningen geplaatst bij het ontwerp. Ze hebben het MT gevraagd om die kanttekeningen mee te nemen in de finale versie, die eind deze maand zal worden overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De hoop is uitgesproken dat ook De Nationale Assemblee zijn zegen zal geven aan dit ontwerp.
Minister Dikan accepteert invitatie Xianning City

Minister Dikan accepteert invitatie Xianning City

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft een uitnodiging om een bezoek te brengen aan Xianning City (China), geaccepteerd. Hij kreeg de officiële uitnodiging op dinsdag 24 september 2019, van Liu Fuxing, vice-districtscommissaris van die stad. Liu Fuxing is leider van een delegatie die in Suriname vertoeft. Hij hoopt dat de bewindsman tijdens zijn bezoek volgende maand aan Xianning City voor de bijwoning van een internationale industrie conferentie, ook nieuwe gebieden ontdekt waarop Suriname en China kunnen samenwerken. Het district bevat warmwaterbronnen en produceert een groot aantal producten.
Conceptwet grondenrechten ook zonder grenzen mogelijk

Conceptwet grondenrechten ook zonder grenzen mogelijk

Dat sommige stammen en dorpen nog geen onderlinge grenzen hebben getrokken is geen sta-in-de-weg voor de afronding van de conceptwet die door het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT) is voorbereid. Het proces om te komen tot wettelijke erkenning van de grondenrechten dwingt de groepen niet tot het bepalen van grenzen. In gevallen waarbij naburige stammen of dorpen wél een grens hebben bepaald, vindt het MT het wel handig als die zijn vastgelegd.
BHP bespreekt bosmonitoringssysteem met minister RO

BHP bespreekt bosmonitoringssysteem met minister RO

De organisatie van Binnenlandse Hout Producenten (BHP) vindt dat het nieuw bosmonitoringssysteem veel onduidelijkheden bevat. Een delegatie van de organisatie heeft in dat kader op 20 september 2019, een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan. De delegatieleden hebben daarbij enkele knelpunten die zij ervaren met de Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) aangekaart. Dit systeem is op 18 juli 2019 ingevoerd en gelanceerd door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).
Saamaka Daka geweldig initiatief

Saamaka Daka geweldig initiatief

De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, vindt het initiatief om de Saamaka Daka oftewel Dag van de Saamaka op de voorgrond te brengen een geweldig initiatief. De bewindsman is van mening dat dagen als deze niet onopgemerkt voorbij mogen gaan. “Het is een stuk geschiedenis, die niet verloren mag gaan. Het is belangrijk dat men leert over de successen van de helden van toen en de afkomst weet van de namen van plaatsen die dagelijks genoemd worden,” aldus Dikan.