Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland heeft nieuw bestuur

De stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) heeft per dinsdag 23 februari 2021 een nieuw bestuur. FOB is een stichting dat onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) valt. Het nieuw bestuur van FOB is vandaag geïnstalleerd en valt nu onder het voorzitterschap van Kofi Franky.
Lorraine Jubitana nieuwe directeur DDOI

Lorraine Jubitana nieuwe directeur DDOI

Het Directoraat Duurzaam Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft een nieuwe directeur, in de persoon van Lorraine Jubitana. De installatie van Jubitana werd gedaan door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ros), Gracia Emanuels, op het hoofdkantoor van het ministerie en wel op dinsdag 23 februari 2021.
“Saramacca binnen 100 dagen in beweging”

“Saramacca binnen 100 dagen in beweging”

Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal voor de komende 10 jaren een pragmatisch beleid voeren in de Republiek Suriname, waarbij alle stakeholders betrokken zullen worden. Ook het aangaan van Public Private Partnership (PPP) zal onderdeel zijn van dit beleid. Het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030 verschaft richtlijnen en inzichten, waarin het sportbeleid helder en duidelijk uitgewerkt is.
Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport is begonnen met een districtenbezoek. Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op woensdag 18 februari 2021 een bezoek gebracht aan het district Coronie. Dit bezoek staat in het licht van de decentralisatie van het landelijke sportbeleid.
Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

Op vrijdag 19 februari 2021 heeft de ressortraad van Para-Zuid het ressortplan voor het dienstjaar 2022 overhandigd aan de districtsraad van Para. In het ressortplan zijn beleidsopties opgenomen, die ten uitvoer moeten worden gebracht in het belang van dit bestuursressort. Er is puntsgewijs per vakministerie opgenomen wat een prioriteitsaanpak behoeft. De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van het parlementslid Ramon Koedemoesoe en districtscommissaris Marlene Joden.
Dc Hirasingh stimuleert burgerparticipatie

Dc Hirasingh stimuleert burgerparticipatie

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West is van start gegaan met een bewustwordingscampagne in de ressorten Kwatta, Saramaccapolder en Koewarasan. Op maandag 15 februari gaf zij in het ressort Kwatta de kick-off voor deze bewustwordingscampagne. De Sietaweg en de Amarnathweg werden als eerste aangedaan. Op dinsdag 16 februari heeft de burgermoeder het ressort Koewarasan aangedaan en woensdag is het ressort Saramaccapolder aan de beurt.
ROS start met Gericht Nationaal Sportbeleid

ROS start met Gericht Nationaal Sportbeleid

Als deel van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal het directoraat Sportzaken invulling geven aan de sportontwikkeling in Suriname. Het beleid van het directoraat is uitgewerkt in het Gericht Nationaal Sportbeleid (GNS) en is uitgezet voor tien (10) jaren, periode 2020-2030. Dit gericht nationaal sportbeleid moet leiden naar succesvolle individuele districtsportplannen en deze zullen de komende vier dagen in Para besproken worden.
Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Op verzoek van districtcommissaris Josta Lewis, heeft de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bliksembezoek gebracht aan Apoera. Het doel van het bezoek had te maken met groot onderhoud van het kunstgrasveld en het bezichtigen van het zwemcomplex.
ROS viert 51-jarige bestaan

ROS viert 51-jarige bestaan

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport viert op 28 januari haar 51e verjaardag. Het ministerie werd in 1970 opgericht en heette toen het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie. Door de jaren heen heeft het ministerie enkele veranderingen gekend, in 1988 kreeg het ministerie de naam die beter bekend is bij de samenleving, namelijk ‘Regionale Ontwikkeling’. Bij het aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk in 2020 heeft dit ministerie nog een beleidsgebied erbij gehad, de naam is toen veranderd naar ‘Regionale Ontwikkeling en Sport’, (ROS).
ROS EN TCT GAAN VOOR NATIONALE AANPAK TOERISME SECTOR

ROS EN TCT GAAN VOOR NATIONALE AANPAK TOERISME SECTOR

De ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Transport Communicatie en Toerisme (TCT) zullen in de toekomst samenwerken. De samenwerking tussen beide ministeries houdt in, dat de toerisme sector in ons land een boost krijgt. In dat kader heeft ROS op vrijdag 15 januari jongstleden een workshop georganiseerd voor de district commisarissen te Colakreek in het district Para.
Sportdirecteur Touw Ngie Tjouw bezoekt KNVB Campus

Sportdirecteur Touw Ngie Tjouw bezoekt KNVB Campus

De waarnemend directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft op uitnodiging van KNVB een kennismakingsbezoek gebracht op De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) campus in Zeist, Nederland.
Markten Paramaribo-centrum 14 januari weer open

Markten Paramaribo-centrum 14 januari weer open

De Centrale Markt en Vreedzaam Markt, die samen zo’n tweeduizend markventers herbergen, zijn vanwege de COVID-19-situatie al langer dan twee weken gesloten. Vanaf 14 januari zijn deze markten wederom open voor publiek. Anil Dhanai, marktmeester van de Centrale Markt heeft op woensdag 13 januari 2021 in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aangegeven dat er voorzieningen zijn getroffen om zo veilig mogelijk de markt te kunnen bezoeken.
Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur te Uitkijkpolder

Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur te Uitkijkpolder

Gisteren werd in aanwezigheid van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij Parmanand Sewdien, DNA-lid Ranjendrekoemar Debie en de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga het startsein gegeven voor een algeheel herstel van een twaalftal bruggen en wegen in de Uitkijkpolder in het district Saramacca. Uitkijkpolder heeft een geïrrigeerd areaal van 1,200 ha verdeeld in landbouw percelen van 6 ha waar uitsluitend aan groenten en fruitteelt wordt gedaan voor de lokale markt en export.
Dc Saramacca presenteert plan prijscontrole

Dc Saramacca presenteert plan prijscontrole

Gistermorgen werden het DNA-lid Radjendre Debie en de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga ontvangen door de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) Saskia Walden. Het DNA-lid en de districtscommissaris zijn de initiatiefnemers van het project prijscontrole en prijsbewaking, waarbij met inzet van getrainde bestuursambtenaren wekelijks alle winkels in elk ressort gecontroleerd worden en de prijzen van de basisgoederen gepubliceerd worden op BIC Saramacca en dagelijks te volgen is via Facebook.
Dignitarissen krijgen salarisverhoging

Dignitarissen krijgen salarisverhoging

Dignitarissen zullen vanaf eind januari 2021 een verandering zien in hun salaris. Dit zegt minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS). Het gaat in deze om een verhoging van de salarissen, waarvoor de traditionele gezagsdragers al heel lang aan de bel hebben getrokken bij de regering. De tegemoetkoming van de traditionele gezagdragers is een van de eerste zaken waaraan minister Emanuel heeft gewerkt in het nieuwe jaar.