Akkoord voor opzet waardeketen producenten binnenland

Akkoord voor opzet waardeketen producenten binnenland

17-05-2019

 

Er zal de komende periode worden er gewerkt aan het opzetten van een waardeketen voor de producenten en verwerkers in de agrarische sector in het binnenland. Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de basis daarvoor gelegd in de bereikte overeenkomst met het Suriname Agricultural Market Acces Project (SAMAP) van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties). Binnen deze waardeketen zal er getracht worden goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ketens tot stand te brengen om sterke organisaties te promoten.

Een delegaten van het DAOB heeft op vrijdag 10 mei overleg gevoerd met Eric Zeballos (Chief Technical Adviser en Grace Delprado National Coördinator SAMAP. Het gesprek vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie van RO. Het DAOB is via de directeur Leeroy Jack vertegenwoordigd in het Project Steering Committee en in de Stakeholdersgroup van SAMAP door Prithvi Jairam.

Het SAMAP project van het FAO dat vorig jaar is gelanceerd heeft als hoofddoel duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de exportmarkt. De nadruk wordt hierbij gelegd op verschillende potentiele gewassen zoals: fruit en groente, Non Timber Forests (Products) en de verwerking van wortelgewassen door gemeenschappen in het binnenland. Gestreefd zal worden  om minstens 1000 kleinschalige landbouwers (waarvan tenminste 30% vrouwen) te voorzien van de zogenaamde Matching Grants Faciliy (MGF) om hun productie te stimuleren. Hiernaast zullen 100 landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven ondersteund bij het verbeteren van hun markttoegang door het realiseren van kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie. Ook worden tenminste 15 landbouwbedrijven ondersteund met het verkrijgen van bankleningen.

SAMAP zal verder ondersteuning bieden met het opzetten van een database van de verschillende landbouwers in het binnenland en welke gebieden ze opereren en welke gewassen ze verbouwen en wat de hoeveelheid is in welke seizoenen. De database zal zorgvuldig worden samengesteld samen met de huidige cijfers en statistieken die DAOB thans ter beschikking heeft om te dienen als betrouwbaar instrument voor het plegen van onderzoek of het onderbouwen van gegevens voor het uitvoeren van projecten in de toekomst. De Europese Unie (EU) financiert SAMAP voor een bedrag van 12.8 miljoen Euro en wordt in samenwerking uitgevoerd met de FAO.