Bezoek delegatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Suriname

Bezoek delegatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Suriname

11-07-2019

Een delegatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaande uit vier personen onder leiding van Secretaris-Generaal Christiaan Lamouline, heeft een bezoek gebracht aan het district Paramaribo. Dit bezoek, van 29 juni tot en met 4 juli 2019, was in het kader van een Stedenband samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst is op 16 juli 2018 getekend door Yldiz Pollack Beighle, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling/District Paramaribo en Bianca Debaets, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overeenkomst is gebaseerd op de uitwisseling van kennis en expertise. Beide partijen zullen ten behoeve van hun regio’s samenwerking bevorderen in een tiental domeinen, waaronder: stedelijke ontwikkeling en de uitdagingen van verstedelijking, sociale inclusie van kwetsbare groepen of arme buurten en duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

Tijdens het bezoek is een programma afgewerkt, waarbij de missie enerzijds de Surinaamse cultuur, erfgoed en architectonische schoonheid van dichtbij mocht ervaren en beleven, en anderzijds zijn technische bijeenkomsten gehouden met verschillende actoren om te komen tot specifiekere samenwerkingsprojecten.

In het kader van een van de 10 domeinen, namelijk stedelijke ontwikkelingsuitdagingen van verstedelijking, is er op 2 juli 2019 een intentieverklaring (MoU) ondertekend tussen Paramaribo en Urban Brussels, een afdeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het beheer en ontwikkeling van Stedenbouw en erfgoed in haar portefeuille heeft. Deze MoU werd ondertekend door directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling en Christiaan Lamouline, namens Bety Waknine, Directeur-Generaal van Urban Brussels.

Op 3 juli heeft de delegatie een succesvolle plenaire bijeenkomst gehouden met verschillende ministeries, zoals Openbare Werken, Transport & Communicatie, Natuurlijke Hulpbronnen, Justitie & Politie, Sociale Zaken, Sport & Jeugdzaken, Binnenlandse Zaken (Bureau Gender Aangelegenheden), Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, de stichting Suriname Hospitality and Tourism Traning Centre. Het doel van deze vergadering was om samenwerkingsmogelijkheden in de overige domeinen te verkennen en uit te diepen.

Bij de evaluatie en slotbepaling van deze missie is in gemeen overleg besloten een werkgroep samen te stellen. Deze werkgroep is terstond ingesteld door directeur Finisie, namens de minister van Regionale Ontwikkeling en heeft als belangrijke opdracht meegekregen, de voorstellen die in de technische meetings zijn aangedragen uiterlijk eind juli 2019 uit te werken in een werkplan. Als reeds potentiële gebieden zijn aangehaald: E-ID systeem, verkeersmobiliteit, stedenbouw & erfgoed in relatie tot duurzame toerisme (Paramaribo Museum) en duurzamer landbouw teelt. De werkgroep bestaat uit: Marlon Cairo (MRO), Judith Kiene (Paramaribo Zuid-West), Sharon Leysner (Paramaribo Noord-Oost), Tony van Nuffelen (Urban. Brussels) en Jef Willems (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Monique Pomba functioneert als Focal Point van deze samenwerking.