Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

04-09-2019

Het Commissariaat van Saramacca vindt het noodzakelijk om te werken aan een structurele oplossing, teneinde het dorp Marrondorp Maho via wegverbinding te ontsluiten. Op dinsdag 3 september 2019 is er een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden van een wegdek vanuit Marrondorp (langs de Saramaccarivier) richting plantage Aitnoch. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.

Het dorp is doorgaans alleen via water te bereiken. Twee jaar terug was de weg geprojecteerd en ontbost. Vanwege laag liggende delen van de weg is deze in de regenperiode onbegaanbaar geworden. Bij de werkzaamheden, die nu in uitvoering zijn, worden de straatlozingen ook meegenomen. De werkzaamheden worden in opdracht van de districtscommissaris van Saramacca uitgevoerd door het aannemingsbedrijf SL Equipment.

De werkzaamheden van Marrondorp Maho zullen naar verwachting bijkans twee weken duren. Het gaat in deze om een wegstrekking van 2,5 km met aan weerszijden straatlozingen. De gaten of laag liggende delen van de weg worden opgehoogd met het vrijgekomen zand.