Complimenten voor harde werkers DDOASB

Complimenten voor harde werkers DDOASB

27-11-2019

“Goedzo, we zien het resultaat van uw noeste arbeid. U bent goed bezig,” zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling aan de harde werkers op het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOASB). Hij complimenteert ze met de officiële lancering van het directoraat, op vrijdag 22 november. De officiële lancering en onthulling komt bijna tweeëneenhalf jaar na de instelling daarvan door de minister. De bewindsman zegt dat hij bewondering heeft voor al de medewerkers die toen op de achtergrond, in stilte hun schouders hebben gezet onder het werk.

In de afgelopen periode heeft DDOASB aan de basis gestaan van een reeks ontwikkelingen die zich in het binnenland voltrekken. Het directoraat begeleid, adviseert en assisteert dorpsgemeenschappen bij het inzetten van hun gemeenschapsbossen voor de ontwikkeling van hun dorpen. De gemeenschapsbossen bieden ruimte voor commerciële houtkap, waar ondernemingen graag in willen investeren. Op die manier stromen er middelen de dorpskassen binnen. Aansluitend op de ontwikkeling heeft het directoraat de gemeenschappen nu ook begeleid, in het proces om dorpsfondsen in te stellen voor een goed beheer van de middelen. Die middelen worden nu ingezet voor ontwikkelingsprojecten in de dorpen. “Dat alles is mede dankzij uw inzet,” aldus de minister. Ook het begeleiden van honderden kapiteins en basja’s in het proces van het openen van persoonlijke bankrekeningen en het produceren van hun badges zijn resultaten van DDOASB. Volgens de minister is het gros van het personeel bij DDOASB toegewijd en eensgezind om de gestelde doelen te bereiken. ‘Blijft u die eenheid demonstreren, de gemeenschappen rekenen op u om het goede werk voort te zetten’, benadrukte de minister.

Minister Dikan heeft na het complimenteren van de hardwerkers, de luiwammesen een standje gemaakt en ze opgeroepen het roer om te gooien. Hij zei dat klachten hem al geruime tijd bereiken over mensen die het niet zo nauw nemen met het werk. De bewindsman heeft ze opgeroepen om bij zichzelf na te gaan en te bezinnen of zij daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in de bereikte resultaten. Hij plaatste die groep medewerkers onder de noemer ‘sierpaarden’, die niet te vinden zijn als er werk aan de winkel is. De minister zegt dat ook de pogingen van sommigen om het werk te frustreren zijn aandacht heeft.