DAOB focust op ontwikkeling agrarische sector binnenland

DAOB focust op ontwikkeling agrarische sector binnenland

25-07-2019

Het voornaamste doel van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) is om de ontwikkeling van de agrarische sector in het binnenland te stuwen. Daarnaast richt het directoraat zich op het garanderen van voedselzekerheid en voedselveiligheid en het creëren van werkgelegenheid in de agrarische sector in het binnenland.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is hoofdverantwoordelijk voor wat betreft het landbouwbeleid in heel Suriname. Echter vormen de ligging, de toegang en cultuur enkele uitdagingen voor dit ministerie. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft wat dat betreft meer ervaring hoe om te gaan met deze uitdagingen. Om zoveel mogelijk invulling te kunnen geven aan gestelde doelen, heeft het ministerie besloten een apart directoraat op te zetten.

Het directoraat gaat bij de uitvoering van haar taken uit van het ideale. Er wordt gewerkt volgens een strategisch plan, waarbij de sectoren worden geïdentificeerd in lijn met de uiteindelijke doelen. Enkele gewassen die zijn geïdentificeerd en speciale aandacht krijgen zijn: podosiri, hooglandrijst, gember, ananas en pomtayer. Binnen het directoraat worden zij als ‘sectoren’ aangemerkt. Al deze sectoren hebben een grote potentie voor de opbouw van de economie en kunnen op korte termijn (3 jaren) een redelijk inkomen genereren. Voor elk van deze producten is er een plan van aanpak ontwikkeld.

Jack Leeroy overziet als directeur het beleid op DAOB. “In de uitvoer kom je echter grote uitdagingen tegen. Uitdagingen zoals een tekort aan kennis en financiën. Telers worden onder andere ondersteund met de mogelijkheid op een groter areaal te planten en verwerkers met apparatuur, zodat zij hun verwerkingscapaciteit kunnen verhogen”, aldus Jack.

Hij zegt dat met een stukje projectontwikkeling en formulering het directoraat de nodige financiering kan krijgen, waarmee zij op haar beurt de producenten kan ondersteunen. Momenteel wordt er aldus de directeur veel aandacht besteedt aan een programma van de Suriname Agriculture Market Acces (Samap), dat wordt geleid vanuit LVV. Het programma biedt de producenten van het binnenland de kans om ondersteuning te krijgen op het gebied van knowhow en financieel.

Producten zullen een aanvraag moeten indienen voor steun. “DOAB zal dan erop toezien dat zij weten dat zij in aanmerking kunnen komen voor steun. Op deze manier zullen we die gap in informatie langzaam wegwerken. De toegevoegde waarde van het directoraat moet hierdoor ook meer blijken,” aldus Jack.