DAOB ondersteunt onderzoek stimulering hooglandrijstsector

DAOB ondersteunt onderzoek stimulering hooglandrijstsector

17-04-2019

 

Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is sedert enkele jaren bezig met de stimulering van de productie van de hoogland rijst in het Binnenland. Het directoraat heeft in dit kader de nodige ondersteuning en begeleiding verstrekt aan Prithvi Jairam die een waardeketen analyse heeft verricht van de hoogland rijstsector in het binnenland van Suriname. Jairam die is afgestudeerd aan het Polytechnic College (PTC) van Suriname. Hij heeft een duurzaam werkmodel ontwikkeld ter stimulering van de sector. Directeur Leeroy Jack van DAOB, geeft aan dat dit onderzoek helemaal past binnen het beleidsprogramma van het ministerie casu quo zijn directoraat.

In het model is onder meer aangegeven hoe de kern- en ondersteunde actoren binnen de sector georganiseerd moeten zijn en hoe de verschillende obstakels per schakel opgelost moeten worden, teneinde de verdiencapaciteit van de lokale gemeenschappen te verhogen. Hiervoor is ook een toekomstgerichte visie geformuleerd en enkele concrete strategieën aanbevolen. De visie voortgevloeid uit dit onderzoek luidt als volgt: De Surinaamse Hoogland rijstindustrie is zodanig ontwikkeld dat het kwalitatief en kwantitatief de beste biologisch geteelde rijst in de regio produceert en exporteert, en is tevens de voornaamste inkomstenbron voor de binnenlandbewoners van Suriname”.

Jairam, hoofdbeleidsmedewerker op DAOB, is op 4 april 2019 afgestudeerd aan het PTC als Master of Business Administration (MBA) in Innovation & Technology. De pas afgestudeerde geeft aan dat voor een duurzame ontwikkeling van de sector op macro-economisch niveau, de ketenanalyse vanaf productie tot consumptie zeer belangrijk is. Vandaar dat hij middels de waardeketen-model, de gehele keten heeft geanalyseerd waaruit een duurzaam werkmodel is ontwikkeld. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland zal de aanbevelingen en resultaten van dit proefschrift in haar verdere beleidsuitvoering meenemen ter invulling van haar doelstelling om de Agro-industrie in het Binnenland duurzaam te ontwikkelen.