Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

13-04-2019

 

De districtscommissarissen hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) over het grond- en bosbeleid. Samsoedin heeft als bijzondere gast op de vergadering het grondbeleid toegelicht en adviezen uitgebracht hoe te handelen in specifieke zaken. Er werden afspraken gemaakt en een harde maatregelen aangekondigd tegen illegale grondbezetters. Er is ook informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt met betrekking tot het bosbeleid, de houtsector en de gemeenschapsbossen.

De RGB-minister heeft een beroep gedaan op de dc’s om alle relevante documenten met betrekking tot grondaanvragen en probleemgevallen op te sturen naar haar kantoor. Het ministerie wil het grondbeleid per district, zo gericht mogelijk aanpakken. 

De directeur van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Jerry Akkum, was ook aanwezig op de vergadering. Hij besprak daarbij de mogelijkheden en beperkingen van de SBB voor wat de controle betreft. Ook de vooruitzichten op verbetering op kort termijn en inzet van moderne technologie alsook internationale samenwerkingen zijn besproken. Akkum gelooft dat er veel resultaten kunnen worden geboekt als er een goede samenwerking bestaat met de dc’s en als de controle wordt gedigitaliseerd.

Andere onderwerpen op de vergadering waren: het mutatiebeleid en de rechtspositie van het personeel. De vergadering was op vrijdag 12 april te Moengo. Dc Kenya Pansa van Marowijn Zuidwest was gastvrouw. Het DC Collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten.