Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

27-06-2019

De districtscommissarissen (dc’s) hebben met de ministers Lekhram Soerdjan (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) van gedachten gewisseld over het grond- en bosbeleid. Het onderwerp kreeg ruime aandacht tijdens het jongste dc Collectief van dinsdag 25 juni 2019, op het commissariaat Wanica Zuid-Oost. De informatie-uitwisseling is op verzoek van minister Soerdjan voortgezet, nadat zijn voorganger Roline Samsoedien op de vorige vergadering van dc’s in april al hierover had uitgeweid.

De dc meeting is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten.

Minister Soerdjan heeft als gast op de vergadering het grondbeleid van de regering uitgelegd, probleemsituaties besproken en adviezen uitgebracht hoe te handelen in specifieke zaken. Hij heeft afspraken gemaakt met de dc’s hoe zij de komende periode in hun districten en bestuursressorten, burgers moeten begeleiden als het aankomt op grondzaken. De minister benadrukte dat er in de komende periode, gewerkt zal worden aan een effectievere afhandeling van grondaanvragen. Om dit doel te bereiken rekent hij op de inzet van de dc’s die documenten met betrekking tot grondaanvragen naar het secretariaat van de bewindsman moeten sturen. Margaretha Malontie, dc van Sipaliwini (bestuursressort Pamaka) tevens Deken der dc’s, heeft de minister aandacht gevraagd voor grondaanvragen die zich in sommige districten opstapelen, terwijl er in andere districten voortvarender wordt gewerkt. Haar betoog heeft bijval gekregen van minister Dikan. De RGB-minister heeft toegezegd hiermee rekening te willen houden.

De vergadering heeft ook het beleid rond de toestemming voor commercieel gebruik van bermen besproken. Een interministeriële commissie heeft de afgelopen periode onderzoek daarnaar gedaan. De voorlopige resultaten van dat onderzoek zijn aan de vergadering gepresenteerd. Er zal samen met de dc’s worden nagegaan in hoeverre er beleid kan worden uitgestippeld, met in achtneming van de pijnpunten in de verschillende districten.

Gastvrouw, dc Audrey Hankers, blikt tevreden terug op een succesvol dc Collectief.