DDOASB heeft nut al bewezen

DDOASB heeft nut al bewezen

26-11-2019

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft zijn nut en bijdrage aan de ontwikkeling van het binnenland al bewezen. Zowel directeur Wensley Misiedjan als RO-minister Edgar Dikan en vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag zijn het hierover eens. Hoewel het directoraat al ongeveer tweeëneenhalf jaar in bedrijf is, heeft de officiële lancering pas op vrijdag 22 november 2019 plaatsgevonden. De lancering vond plaats bij het DDOASB-gebouw aan de Waterkant # 44. De bewindsman is vol lof over directeur Misiedjan en zijn team. “Zij hebben getoond dat duurzame en planmatige ontwikkeling van de gemeenschappen mogelijk is”, aldus de minister.

Minister Dikan herinnerde de aanwezigen tijdens de ceremonie eraan dat het heel binnenland, althans alles wat te maken had met de Inheemsen en de Afro-Surinamers aldaar, werd opgevangen door slechts één onderdirectoraat. Na zijn aantreden in 2015 vond de regering het nodig om het contact met het binnenland te upgraden. In dat kader zijn er twee nieuwe directoraten toegevoegd, namelijk: 1. DDOASB; 2. Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheems. Sindsdien gaat de ontwikkeling veel vlotter.

DDOASB is belast met het ontwikkelen van programma’s, projecten en activiteiten die noodzakelijk worden geacht voor het systematisch verbeteren van de woon- en leefomstandigheden en de capaciteitsversterking van de Afro-Surinamers die in stam verband leven in Suriname. Het directoraat bestaat uit drie onder-directoraten. In dat kader heeft zij zich de afgelopen periode in het bijzonder gericht op versterking van het goed contact met de dorpsgemeenschappen en traditioneel gezag.

Meer dat veertig dorpscommissies hebben met ondersteuning van het directoraat overeenkomsten getekend met ondernemingen, die op commerciële basis aan houtkap willen doen in de gemeenschapsbossen van deze dorpen. DDOASB heeft in het begin veel conflicten moeten oplossen, en het proces helpen begeleiden naar een omslag waardoor de dorpen nu goed boeren.

Verschillende leden van het Traditioneel Gezag hebben het directoraat geloofd voor de wijze waarop zij de basis heeft gelegd voor versnelde ontwikkeling, zowel in de individuele dorpen als in het heel binnenland. Hoofdkapitein John ‘Lesina’ Sintanie heeft een oproep gedaan aan het totale binnenland om deze handreiking van het ministerie om vooruit te komen aan te grijpen en niet meer los te laten. Hij zei dat het Traditioneel Gezag ziet hoe de directeur en de minister, ondanks de schaarse middelen en de moeilijke situatie in Suriname, hun beste been voortzetten om het binnenland te ontwikkelen. Het is volgens hem een verlichting dat het ministerie nu volledig is gespecialiseerd in het binnenland en dat ze ook via dit punt al hun zaken met de regering kunnen regelen.

Er zijn, aldus de directeur nog doelstellingen die moeten worden gehaald. DDOASB ondersteunde kapiteins en basya’s bij het openen van 541 bankrekeningen, individuele girorekeningen. Daarmee is er een fase afgesloten waarbij honderden leden van het traditioneel gezag hun maandelijkse schadeloosstelling per kas moesten ontvangen.