Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

28-05-2019

De districtsraad (dr) van Wanica heeft de laatste hand gelegd aan de districtsbegroting die nodig is om de districtsplannen in 2020 uit te voeren. De districtsraad heeft de begroting op vrijdag 24 mei samen met leden van de ressorten en de burgerij behandeld tijdens een openbare hoorzitting in het Sportcomplex Kwatta. De presentatie van de begroting van Wanica werd gedaan door het dr-lid Nisha Gajadhar – Sukul. De vergadering werd voorgezeten door de districtscommissarissen Wedperkash Joeloemsingh (Wanica Noord-West) en Audrey Hankers (Wanica Zuid-Oost). De dc is ambtshalve voorzitter van de districtsraad. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijay Chotkan was bijzondere gast op de vergadering.

Alle dc’s zullen op vrijdag 31 mei hun districtsbegrotingen indienen bij de minister van Regionale Ontwikkeling (RO).  De indiening van de begrotingen is gebaseerd op artikel 54 van de Wet op Regionale Organen. Daarin staat dat uiterlijk eind mei de begroting van het volgend jaar moet indienen. De begrotingen geven een weergave van de benodigde middelen om de districtsplannen van het volgend jaar te kunnen uitvoeren. Die plannen zijn resultaten van de hoorzittingen waarop burgers inzichten en wensen hebben bijgedragen hoe zij hun ressorten en districten willen ontwikkelen. Die plannen zijn eind maart door de dc’s ingediend bij de minister.

De wetgeving schrijft voor dat het decentralisatie programma het mogelijk maakt dat de lokale bevolking meedoet aan het besluitvormingsproces en zelf haar eigen prioriteiten kan bepalen voor de verbetering van haar woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden. Een vereiste is dat er jaarlijks een districtsbegroting wordt opgesteld die na keuring wordt opgenomen in de nationale begroting. Alvorens dit gebeurt dient dit concept gepresenteerd te worden aan de burgers van het district zodat zij hun feedback kunnen geven alvorens dit wordt goedgekeurd en aangeboden aan de minister van RO.

Burgermoeder Hankers van Wanica Zuid-Oost noemde tijdens de hoorzitting de voordelen van actieve deelname van de burgerij. “Een voordeel van die burgerparticipatie is dat de communicatie tussen de overheid en de burger wordt bevorderd. Verder nog dat de projecten beter in het plan worden opgenomen, omdat zij gedragen worden door de burgers, doordat zij persoonlijk betrokken zijn geweest in dit proces,” aldus Hankers.

Burgervader Joeloemsingh van Wanica Noord-West stelde dat processen binnen decentralisatie tijd nodig hebben. “Men moet niet verwachten dat er wonderen zullen gebeuren, maar met behulp van beschikbare technologieën en opleidingen zullen deze processen veel sneller gerealiseerd worden”, aldus de burgervader.