Dorpen Beneden Marowijne tekenen gezamenlijke verklaring in Marshall Kreek

Dorpen Beneden Marowijne tekenen gezamenlijke verklaring in Marshall Kreek

18-09-2019

Traditionele Gezagsdragers (TG) van Inheemsen en Ndyuka’s in het Beneden Marowijnegebied zullen de gezamenlijke verklaring waarin hun dorpsgrenzen zijn vastgelegd, ondertekenen in het dorp Marshall Kreek (Brokopondo).

Daarmee zullen ze het resultaat bevestigen van een overleg van maandag 16 september 2016, dat is gevoerd in het Inheems dorp Erowarte (Marowijne). Hoewel er overeenstemming is bereikt over de onderlinge grenzen, hebben ze vanwege het ontbreken van enkele leden van het TG besloten de verklaring niet meteen te ondertekenen. De afwezigheid van enkele dignitarissen had te maken met overlijdensrituelen in een van de betrokken dorpen van de Ndyuka’s.

Er is gekozen voor Marshall kreek omdat het TG van alle Inheemse en Tribale Volken van 23 tot en met 25 september ook al bijeen komen om de wetsontwerpen nog eens onder de loep te nemen en eventuele wijzigingsvoorstellen aan te dragen. De te ondertekenen verklaring houdt onder meer in dat het goede nabuurschap en gemeenschappelijk gebruik van de bossen en het land dat de woon- en leefgebieden beslaat, niet zal ophouden. Maar als er de ene gemeenschap economische en of commerciële activiteiten wil gaan ontplooien in het gebied van de andere, dat zijn er wel overleg en speciale afspraken vereist.