Dorpen Carolina uiten bezorgdheid over veiligheid bij DC Jurel

19-07-2019

Het traditioneel gezag van inheemse dorpen in Para heeft vandaag hun ernstige bezorgdheid geuit bij districtscommissaris (dc) Armand Jurel. De bewoners van de verschillende dorpen vragen al geruime tijd naar beleid op de veiligheid in hun nabijgelegen gebieden. De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en grondenrechten.

Cassipora is afgelopen weekend doelwit geweest van criminele handelingen. Een bende van gewapende indringers heeft een dorpeling beroofd en op verschillende momenten schoten gelost. De bewoners van de omliggende inheemse dorpen voelen zich onveilig en zijn thans bereid te strijden voor hun collectief belang.

Volgens dc Jurel is het Carolinagebied bron van commerciële activiteiten (hout, goud en steenslag), waardoor veel mensen het gebied intrekken.  De omliggende dorpen worden geteisterd door roofovervallen, diefstallen, drugsgebruik en -verkoop, alcoholgebruik en andere chaotische omstandigheden. De dc vraagt al geruime tijd naar de handhaving van adequate en effectieve veiligheidsmaatregelen van de daartoe bevoegde instanties.

Dorpsbesturen zouden zich voor het zorgen van veiligheid kunnen laten bijstaan door speciaal opgeleide veiligheidseenheden. Ten aanzien hiervan is een voorstel gedaan aan de burgervader om dorpelingen te doen opleiden tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) door bevoegde instanties voor verdere wettelijke uitwerking tot een veiligheidseenheid voor de dorpen.