Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

11-09-2019

Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Steven Vroom, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, die dit uitlegt, benadrukt dat dorpsbesturen hiermee duurzame ontwikkeling tot stand moeten brengen. Het aspect van dorpsfondsen kwam aan de orde tijdens de tweedaagse training voor dorpshoofden en -besturen die belast zijn met het beleid van gemeenschapsbossen.

Naast werken aan behoud van de gemeenschapsbossen moet er ook geïnvesteerd worden in de verschillende sectoren van de dorpen. Dit kan volgens deskundigen makkelijker van de grond komen wanneer dorpsbesturen gestructureerd overleggen en fondsen in het leven roepen. De fondsen kunnen als stimulans dienen om ontwikkelingsprojecten van de woongebieden te realiseren.

Volgens Vroom worden de dorpen door RO-minister Edgard Dikan gestimuleerd om een dorpsfonds in het leven te roepen. Het fonds moet instaat zijn altijd geld terug te verdienen. Vroom: “Wanneer iemand van het dorp geld nodig heeft, moet dat uit het fonds kunnen”. Hij zegt dat in geval een kleine ondernemer geld wil lenen uit het fonds, dat ook moet kunnen. “Maar hij moet een kleine rente terugbetalen waardoor het geld blijft groeien.”

Het instellen van een dorpsfonds moet ook gezien worden tegen de achtergrond van het instellen van regels en standaarden voor duurzame houtkap. Voor duurzaam bosbeheer is het opzetten van fondsen van groot belang voor de ontwikkeling van woongebieden en komende generaties.

De fondsen kunnen als stimulans dienen om duurzame ontwikkelingsprojecten van de woongebieden te realiseren. Realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelen stond dan ook centraal bij de tweedaagse training. De training met als titel “Duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen” werd op 10 september 2019, in Soleil Trainingcenter georganiseerd door RO in samenwerking met RGB en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).