Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

15-05-2019

 

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een vruchtbaar overleg gehad met de granmans Bono Velantie (Ndjuka), Albert Aboikoni (Saamaka), Lesly Valentijn (Matawai) en Jozef Forster (waarnemend granman Pamaka). Het betrof een reguliere bespreking over zowel gemeenschappelijke als specifieke onderwerpen in hun respectieve stamgebieden in het binnenland. De bijeenkomst vond plaats op woensdag 15 mei 2019 in het Stardust Hotel in Paramaribo Noord.

De respectieve delegaties, geleid door de gramans, bestonden elk verder uit hoofdkapiteins, kapiteins en basja’s. De minister was in gezelschap van directeur Wensley Misiedjan van het Directeur Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOAS) en leden van het kabinet van de minister.

Enkele onderwerpen die tijdens de bespreking aan de orde zijn gekomen: grondenrechten, gemeenschapsontwikkeling en de honoraria van de dignitarissen. De minister heeft ze op de op de hoogte gesteld van reeds uitgevoerde plannen en in uitvoering zijnde projecten ter stimulering van de gemeenschapsontwikkeling. De delegaties hebben unaniem gevraagd om vertegering van de honoraria die het Traditioneel Gezag maandelijks ontvangt. In zijn antwoord daarop heeft de bewindsman uitleg gegeven over zijn recent voorstel aan president Desire Bouterse om de vergoeding van de dignitarissen met 25% te verhogen naar analogie van de salarisverhoging van ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden. Ook de maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat er zich weer stagnaties voordoen in de uitbetalingen. Dikan was kort in zijn opsomming van de vorderingen die worden gemaakt bij de uitvoering van het Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname. De granmans en hun delegaties zijn uitgenodigd voor een kennismaking met managementteam belast met de uitvoering van het stappenplan alsook met de leden van drie technische commissies die daarbij een bijdrage leveren. De kennismakingsontmoeting zal plaatsvinden in de Congreshal.

 

De gramans waren na afloop van de bespreking vol lof over zowel hun communicatie met de minister als onderling. Er zijn afspraken gemaakt om dit overleg met een bepaalde regelmaat te voeren. De gramans zullen volgens een roulerend systeem, met assistentie van het ministerie, de vergadering in hun gebied organiseren. De datum en plaats van het eerstvolgend overleg zal binnenkort worden vastgesteld.