Herdenken struggle en successen Marrons heeft wél zin

Herdenken struggle en successen Marrons heeft wél zin

11-10-2019

“Het is zeker zinvol om stil te staan bij de zware tijden die de Afrikanen in Suriname hebben gehad, en het is net zo zinvol om hun successen te herdenken”, aldus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). De bewindsman sprak donderdagochtend op het Plein van 10 Oktober 1760 ter gelegenheid van de herdenking van de ondertekening van het vredestraktaat tussen de koloniale overheid en de Okanisi stam, 259 jaar geleden. Die vrede was de eerste duurzame wapenstilstand tussen Afrikanen die zich hadden onttrokken van de slavernij. Dat document heeft later dan ook model gestaan voor de vrede met andere stammen. Minister Dikan zei dat de Europese heersers gedwongen waren tot de vredesonderhandelingen omdat ze het niet meer konden opnemen tegen “deze dappere Afrikaanse helden”.

De minister was tijdens de festiviteiten gekleed in een fleurige traditionele Kente, een geschenk dat hij eerder dit jaar kreeg van een Ashanti chief in Ghana, West-Afrika. Hij wijdde veel uit over de strijd die er is gevoerd voor vrijheid in Suriname en de rol die daarbij is vervuld door de Afro-Surinamers die zich in het binnenland hebben gevestigd. “Bij het herdenken van deze dag worden het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden en de lessen uit het verleden worden overgedragen aan de volgende generaties”, aldus de bewindsman. Hij vroeg extra aandacht en eerbied voor zij die zich hebben opgeofferd om te bereiken wat er nu is.

Door de jaren heen hebben de nazaten van die strijders zich vanuit het binnenland verspreid in Suriname. “Zij verhuisden naar plaatsen zoals Moengo, Para, Albina, Paramaribo om een beter bestaan te zoeken.  Ook hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming van verschillende economische activiteiten in het binnenland en de kustvlakte welke een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. De marrons zijn geïntegreerd en geaccepteerd in de samenleving en zijn haast in elke bestuurlijke functie terug te vinden,” zei hij ook.

GRONDENRECHTEN

Het was donderdag 10 oktober jongstleden het vijfde achtereenvolgend jaar dat minister Dikan in de hoedanigheid van minister van RO het volk toesprak bij de herdenking van 10 oktober 1760. Hij deed een nationale oproep om samen te investeren in duurzame ontwikkeling van Suriname. De bewindsman heeft ook opgeroepen tot eenheid en samenwerken en de gemeenschap eraan herinnerd dat de regering gereed is eenieder te ondersteunen die bereidt is een bijdrage te leveren aan die duurzame ontwikkeling. “Vanuit die overweging zal de regering voor het dienstjaar 2020 voor wat betreft het grondenrechtenvraagstuk het beleid voortzetten en het gedaan te krijgen dat de grondenrechtenproblematiek wordt opgelost. Het is dus in dit kader van groot belang dat die Surinaamse natie die samengesteld is uit de rijke diversiteit van etnische groepen in vrede en verdraagzaamheid met elkaar leven´, aldus RO-minister Dikan.