Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

08-12-2019

In verband met kinderdag zijn kinderen extra in de bloemetjes gezet. De nationale kinderdag commissie bestaande uit verschillende ministeries waaronder Sport- & Jeugdzaken, Handel Industrie & Toerisme, Onderwijs Volksontwikkeling & Cultuur, Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Commissariaat Noord Oost, heeft gezorgd voor een nationale kinderdag viering. Het thema was “Elk kind is goud waard".

Het doel was om de kinderen bewust te maken van hun eigen waarde, in plaats van waarde te hechten aan een icoon zoals sinterklaas. Ongeveer 2000 kinderen hebben verschillende mogelijkheden gehad om zich te vermaken. De commissie is in het leven geroepen om te werken aan een nationale kinderdag, om dus een Surinaams model te ontwikkelen. Tijdens de verschillende activiteiten hebben regeringsleiders en jeugdvertegenwoordigers de jongeren toegesproken. Zij hebben allen aandacht besteedt aan hoe belangrijk elk kind is. Volgens de waarnemend onderdirecteur Jeugdcentra, Claire Niels, hebben de kinderen uit de verschillende districten een leuke dag gehad. Zij geeft aan dat het ministerie een bijzondere bijdrage heeft geleverd.

Meer dan 1000 kinderen werden vanuit de districten gemobiliseerd en in de gelegenheid gesteld om te participeren aan verschillende activiteiten onder andere fosten prey, sporten, dans- en cupcake workshops, springkussens, grabbelen en live entertainment. De kinderen werden begeleid door sportleiders van het ministerie en het Nationaal Leger. Naast de verschillende activiteiten konden de kinderen ook genieten van lekkere hapjes, drank en voeding. Op het Onafhankelijkheidsplein, Kerkplein en in de Congreshal werden de kinderen gezellig beziggehouden. Marowijne, Nickerie en Brokopondo hebben in hun eigen district kinderdag gevierd.