Ministerie RO zet vaders in de bloemen

Ministerie RO zet vaders in de bloemen

14-06-2019

De afdeling Personeelszorg van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft, in verband met Vaderdag, die op zondag 16 juni wordt gevierd alle mannelijke medewerkers in de bloemetjes gezet. Ze werden zowel op het hoofdkantoor als op verschillende afdelingen toegesproken om zich te blijven inzetten, zowel op het werk als in het gezin. Vaders en aankomende vaders kregen elk een presentje van vertegenwoordigers van de afdeling.

De afdeling Personeelszorg vindt het belangrijk dat vaders worden gewaardeerd. De onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, Jennyfer Jozefzoon-Wachter, ondersteunt het initiatief van de Personeelszorg. Ze zei tijdens het kort Vaderdag feestje op het hoofdkantoor dat vaders een belangrijke rol hebben te vervullen. Ze onderstreepte het belang van de rol van vaders in de samenleving. Ze wees erop dat het vaak verkeerd gaat in gezinnen waar de vader ontbreekt. Jozefzoon-Wachter heeft de mannen op het hart gedrukt om alle geduld te betrachten bij het vervullen van hun taken als vader.

Ze zei ook dat er in het algemeen meer aandacht geschonken wordt aan Moederdag. Echter, bleef zij stilstaan dat moederschap onlosmakelijk verbonden is aan het vaderschap, en dat moeder worden niet kan zonder vader. “Iedereen wil een schouderklop hebben, iedereen wilt gewaardeerd worden. Vandaar dit gebaar naar u, zodat u weet dat u erbij hoort”, aldus Jozefzoon-Wachter. Ze hoopt dat de mannen van RO een voorbeeld van goede vaderschap zullen zijn voor anderen. “Neem je plaats in als man en als vader, zodat kinderen discipline krijgen. We zien al dat enkele jongeren scheef gaan, maar jullie hebben de taak om dat te veranderen”, aldus Jozefzoon- Wachter.

Minister Edgar Dikan, die ook in aanmerking kwam voor een cadeautje, zei in een woord van dank dat vaders zich niet minder gewaardeerd mogen en hoeven te voelen vanwege de ruimere aandacht aan vrouwen op Moederdag. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mannen op te roepen om hun rol en verantwoordelijkheid als vader naar hun kinderen toe nimmer te laten verwateren. Hij wenste bij de afsluiting van de ceremonie alle vaders en aankomende vaders een fijne Vaderdag toe.