MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

06-12-2019

Het Management Team Uitvoering Stappenplan Grondenrechten (MT) heeft ‘STAS International, Strategic Communication and Branding’ aangetrokken voor het voeren van een Nationale Bewustwordingscampagne rond de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.

De overeenkomst is op woensdag 4 december 2019 getekend door MT-voorzitter Wensley Misiedjan en Karin Refos, managing director van STAS. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie aan de Crommelinstraat. Het doel van de campagne is om te komen tot optimale kennisvergroting en vergroting van het nationale bewustzijn over de ontwerpwet onder de bevolking.

De campagne zal worden uitgevoerd vanuit de taakstelling van de Commissie Bewustwording, die samen met de Commissie Wetgeving, de Commissie Demarcatie en het Secretariaat het MT ondersteunen. STAS International zal zich onder meer richten op het produceren van een communicatie – en strategisch media plan voor een Nationale Bewustwordingscampagne vanuit de taakstelling van de Commissie Bewustwording.