Nieuw tijdpad voor verkiezing OWMCP

Nieuw tijdpad voor verkiezing OWMCP

02-08-2019

Er is een nieuw tijdpad uitgezet voor de verkiezing van een nieuw bestuur bij het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project(OWCMP) in Nickerie. Een voorstel van de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan, om de verkiezing over drie maanden te houden heeft brede ondersteuning genoten, bij zowel de directie en het bestuur van het OWMCP als bij vertegenwoordigers van de belanghebbenden in de diverse inliggende waterschappen en de Commissie Waterschappen. Ook districtscommissaris (dc) Nisha Kurban-Babu, geeft haar volledige steun aan het voorstel van de minister. De minister was van woensdag 31 juli tot en met donderdag 1 augustus in Nickerie om een impasse te doorbreken, nadat de bestuursverkiezing op gezag van de dc was aangehouden.

Aanvankelijk zou de verkiezing plaatsvinden op 27 juli jongstleden, maar die gaan volgens het nieuw pad in november door. De dc heeft met de ingreep en schrappen van de verkiezing voorkomen dat het OWMCP een bestuur zou kiezen, zonder een goedgekeurd huishoudelijk reglement en verkiezingsreglement. De actie van de districtscommissaris was haar in eerste instantie kwalijk genomen door een deel van de belanghebbenden. Tijdens de gesprekken en gezamenlijke bestudering van de statuten is echter gebleken dat de dc het OWMCP heeft behoed van een blunder. Overigens gebiedt het statuut de belanghebbenden hun huishoudelijk reglement eerst zelf in orde te maken en goed te keuren, voor die ter goedkeuring aan te bieden aan de dc en de minister.

Door een deel van de belanghebbenden werd verondersteld dat de dc en de minister hadden nagelaten om het huishoudelijk reglement goed te keuren. De gemoederen waren de afgelopen dagen zelf zodanig verhit dat sommigen verwijten en beschuldigingen hebben geuit in alle richtingen. Het ministerie werd geconfronteerd met een deurwaardersexploot waarin zij werd gesommeerd om alles in het werk te stellen om de verkiezing door te laten gaan. Nadat zaken tijdens de vergadering duidelijk zijn gemaakt, ook bij de gezamenlijk bestudering van de statuten, kwamen de verhitte gemoederen tot bedaren. Er is begrip getoond voor de interventie van de burgermoeder, één en ander op basis van haar verantwoordelijkheid.

De RO-minister heeft besloten om het mandaat van het zittend bestuur niet te verlengen. ,”Persoonlijk ben ik zeer tevreden over het werk dat u hebt verricht. Uw inzet is niet aan ons voorbijgegaan,” aldus de minister in een dankwoord aan OWMCP-voorzitter, Zorida Mohamed en haar team. Mohamed zal op dinsdag 13 augustus 2019 het roer overdragen aan een nieuw bestuur dat nog moet worden benoemd.