Overheidsdelegatie brengt bezoek aan Stoelmanseiland

Overheidsdelegatie brengt bezoek aan Stoelmanseiland

13-11-2019

Een overheidsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan Stoelmanseiland, om gesprekken te voeren met traditionele gezagdragers en bewoners van dit gebied en omliggende dorpen aan de Lawa- en Tapanahonyrivier. De delegatie bestaat uit de ministers: Stuart Getrouw van Justitie en Politie, Ronny Benschop van Defensie en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Directeur Daniella Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) maakte ook deel uit van deze delegatie, die het gebied op 13 november 2019 bezocht.

Districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie van Marowijne en dc August Badoe van Tapanahony hebben de delegatie van harte welkom geheten. Minister Dikan die de spits afbeet geeft aan dat het belangrijk is te communiceren met elkaar om oplossing te brengen in zaken, aangaande de gebieden. DNV-directeur Veira heeft aangegeven dat met de tijd meerdere mensen de dorpen in en uit gaan en de aanpak van veiligheid dus intensiever moet worden.

De bewoners, vooral de dignitarissen hebben aangegeven wat de knelpunten zijn en wat ze verwachten. De ministers Benschop en Getrouw hebben beiden benadrukt dat de aangehaalde maatregelen niet lang meer op papier zullen blijven, maar gauw tot uitvoering worden gebracht. De aspecten milieuvervuiling, gezondheid en veiligheid kwamen tijdens de gesprekken het meest aan de orde.

De leden van de delegatie hebben afzonderlijk de gemeenschap gevraagd om hun medewerking te verlenen wanneer er zal worden gewerkt. De gemeenschap en dignitarissen zeggen opgelucht en enorm ingenomen te zijn met het feit dat de regering via de delegatie gehoor aan hen geeft. “Sociale controle naar elkaar toe is van eminent belang”, geeft minister Ronny Benschop tot slot nog mee.