Regering gaat in op vragen DNA in kwestie Brokopondo

Regering gaat in op vragen DNA in kwestie Brokopondo

30-07-2019

De regering is ingegaan op vragen van De Nationale Assemblee (DNA) met betrekking tot de kwestie Brokopondo, waarbij een persoon tijdens ongeregeldheden op de plant van Rosebel Goldmines, het leven zou hebben gelaten en nog een burger gewond is geraakt. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie stelde dat de politie ter plekke niet met 1, maar met meerdere groepen gouddelvers werd geconfronteerd. Het is nog niet duidelijk of de groepen tegenover elkaar stonden of expliciet tegen de politie waren.

Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig de rechtmatigheid van het politie optreden te onderzoeken. Het stoffelijk overschot is na obductie aan de familie afgestaan. De bewindsman garandeert de veiligheid in het gebied aangezien de politie ter plekke is voor de ordehandhaving. Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) betreurt het dat een persoon het leven heeft gelaten en er vernielingen zijn aangebracht aan materieel. Volgens hem heeft niemand er baat bij. Kort na het gebeuren heeft een delegatie vanuit de regering zich georiënteerd in het gebied. De bewindsman ging in op de Commissie Ordening Goudsector die volgens hem inzicht heeft verschaft in de totale situatie op de goudvelden. Hij tekent wel aan dat niet alles vlekkeloos is verlopen. Wat gecorrigeerd moet worden zal gebeuren en wat goed is wordt gecontinueerd. De minister onderstreept dat de overeenkomst tussen de ministeries van NH, RO en IAMGOLD  van 2017 die de basis is voor rust, nog recht overeind staat.  Ten aanzien van de situatie nu, zegt de bewindsman dat IAMGOLD de werkzaamheden in de mijn heeft stopgezet. De fabriek draait wel door, maar dan op een laag pitje.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling wacht de feiten af alvorens dieper op de materie in te gaan. Volgens hem gaat het om een complexe zaak, waardoor nu, met de recente uitbarsting, de fragiele de ontwikkeling van het binnenland onder druk is komen te staan. De bewindsman riep eenieder op het hoofd koel te houden. Goede afstemming is van belang om herhaling in de toekomst te voorkomen. De regering focust zich momenteel op het bieden van hulp aan de directe nabestaanden om het voorval op gepaste wijze te helpen verwerken.