RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

03-07-2019

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in een gesprek met de voorzitter van Wi! Uma Fu Sranan, Tanja Lieuw-A-Soe, samenwerkingsmogelijkheden besproken. De samenwerkingsmogelijkheden hebben betrekking op landbouw in het binnenland. Het gesprek werd op donderdag 27 juni in de kamer van de minister gevoerd.

Op deze vergadering waren niet alleen de RO-minister Edgar Dikan aanwezig, ook de directeur van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DOAB) Leeroy Jack en zijn onderdirecteur Martha Apai (OD-landbouw), waren van de partij om van gedachten te wisselen met Lieuw-A-Soe. Wi! Uma Fu Sranan is een cooperatieve vereniging, die zich veelvuldig bezighoudt met de teelt van landbouwproducten en de verwerking tot eindproducten.

Het onderwerp van dit gesprek was op mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de vereniging en het ministerie. Lieuw-A-Soe zegt dat er projecten zijn die in het binnenland uitgevoerd worden, die ondersteuning kunnen gebruiken van het ministerie. Derhalve heeft zij de minister en de directeur van DOAB verzocht om bij enkele projecten, specifiek een bijdrage te leveren door het identificeren van boeren. Ook wilt zij dat er samen met het ministerie naar producten wordt gekeken die potentie hebben in het binnenland.

De vereniging zal vaker met de leiding van het ministerie zitten om verder invulling te geven aan de samenwerking. Er zijn verder ook afspraken gemaakt ten aanzien van verwerkingsfaciliteiten die in het binnenland opgezet kunnen worden.

Minister Dikan is zeer ingenomen met de voorstellen van Lieuw-A-Soe, hij is de mening toegedaan dat de landbouw in het binnenland aan modernisering toe is. Hij legde de nadruk vooral op nieuwe teelt technieken en de verwerking tot eindproduct. Met deze samenwerking wilt de minister de duurzaamheid brengen in de landbouw van het binnenland.