RO ondersteunt onderzoek voordelen gembergebruik

RO ondersteunt onderzoek voordelen gembergebruik

17-07-2019

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), ondersteunt een diepgaand onderzoek naar de voordelen van het gebruiken van gember. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) is in dat kader al enkele jaren bezig met het stimuleren van de productie van gember in het binnenland. Martha Apai (onderdirecteur Landbouw/DAOB), (MOB) aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) heeft de potentie van gember op de gezondheid belicht, tijdens haar afstudeer presentatie.

Ze tekent daarbij aan dat de landbouwsector naast voedselzekerheid ook een potentiële bron is voor de gezondheid. Apai heeft haar afstudeerscriptie op 12 juli 2019 gepresenteerd en verdedigd. Apai studeerde af op het onderwerp “Het effect van puur gedroogde gember (Zingiberofficinale) in capsules op het lichaamsgewicht van SZF- medewerkers”. In haar onderzoek heeft Apai enig aandacht geschonken aan overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas, een medische aandoening waarbij zoveel lichaamsvet zich heeft opgehoopt, dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid met de dood als gevolg

De verzekeringsmaatschappij Staatsziekenfonds (SZF) is bekend met de hoge kosten die gepaard gaan met deze aandoeningen. De maatschappij probeert daarom door middel van informatieprogramma’s en gezondheidsbeurzen de gemeenschap bewust te maken van de voordelen van bewegen en sport. Van Engelen (arts bij SZF) heeft dit onderzoek begeleid en was tevens een proefpersoon bij dit onderzoek.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de gembercapsules die men gebruikte gedurende 2 maanden, een gemiddelde gewichtsafname opleverde die lag tussen 1 kg en 3,7 kg bij de proefpersonen. De onderzoekster concludeert mede op basis van deze resultaten dat gember werkelijk een gewas is die de gewichtsafname bevordert.

Apai, die van huis uit ook Medisch Analist is, heeft onder begeleiding zelf de grondstoffen voor de gembercapsules geproduceerd, waarna deze werden gecapsuleerd door een apotheek. De gembercapsules werden ingenomen gedurende 2 maanden, 1 na elke maaltijd. Gember heeft naast de potentie om afslanken te bevorderen, ook de eigenschappen om gekenmerkt te worden als rijk aan antioxidanten en vitaminen. Daarnaast is dit gewas een heel goed middel tegen een aantal aandoeningen zoals: obstipatie, diabetici, hoge bloeddruk, vleesboom, potentieprobleem en pijnen. Gedroogde gember heeft een hogere concentratie dan rouwe gember.

Enkele aanbevelingen die werden gedaan bij deze afstudeerpresentatie zijn:

  1. Studenten en onderzoekers faciliteren: Beschikbaar stellen van middelen grondstoffen en reagens voor studenten door de overheid, op de universiteiten om meer onderzoek te kunnen verrichten.
  2. Agrarische en economisch ontwikkeling: Het in cultuur brengen van gember dus ook exportgericht, zal een grote bijdrage leveren aan de agrarische sector en ook economische voordelen opleveren, gezien de hoge marktprijs van gember.
  3. Het implementeren van gembercapsules in de klapper voor een goede gezondheid waardoor ook een spin-off effect opgang komt.