RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

11-09-2019

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is een toegewijde partner van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het proces van versterking van de gemeenschapsbossen. De twee departementen hebben in kader van dit partnerschap, samen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) een tweedaagse workshop gehouden op 9 en 10 september in het Solei Training Center.

De SBB is een werkarm van RGB belast met de technische aspecten van onderhoud van de gemeenschapsbossen. De workshop richt zich op het versterken van dorpsbesturen in het beheer van hun gemeenschapsbos. Op de workshop waren negentien dorpen vertegenwoordigd.

Steven Vroom (onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen) legde de openingsdag de nadruk op de nauwe relatie tussen de twee ministeries. De workshop en de aanwezigen uit verschillende dorpsgemeenschappen bieden, aldus Vroom, samen een uitstekend platform om de belanghebbenden te informeren hoe samen te streven naar duurzaam beheer van de gemeenschapsbossen. Het thema van de workshop was “Duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen”.

De directoraten Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) en (DDOAS) zijn namens het ministerie belast met de begeleiding van de gemeenschappen en het onderhouden van het contact met het traditioneel gezag en de SBB.

RGB-minister Lekhram Soerdjan zegt dat Surinamers zich moeten realiseren en beseffen dat gemeenschapsbossen een belangrijk hulpbron vormen die behouden moet blijven voor de volgende generaties. Hij heeft bij de opening van de workshop ook onderstreept dat dat regels en standaarden heel belangrijk zijn bij het uitgeven van gemeenschapsbossen.