RO streeft naar verdere decentralisatie districten

RO streeft naar verdere decentralisatie districten

14-05-2019

 

Het verder decentraliseren van de districten zal in de komende periode een belangrijk streven zijn van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Behalve dat het ministerie dit doel wil bereiken met de mogelijkheid van de districten om inkomsten te genereren, worden er ook andere stappen ondernomen om het decentralisatieproces voort te zetten. Minister Edgar Dikan heeft zijn beleid hierop toegelicht tijdens een betoog in De Nationale Assemblee (DNA) op maandag 12 mei 2019 als onderdeel van de behandeling van de begroting over 2019. Hij ging ook in op vragen die in de eerste ronde van het debat waren gesteld door parlementariërs. 

De bewindsman heeft ook aangehaald dat er maatregelen worden genomen om de burgerparticipatie bij het beleid te verbeteren. Hij hoopt dat burgers bewust worden van het te voeren beleid en dat zij daardoor beter kan aansluiten op hun behoeften en ervaringen. Dikan hield het parlement voor dat het draagvlak voor de te nemen besluiten dan groter wordt, waardoor de districtsbewoners optimaal kunnen profiteren van de collectieve voorzieningen. Het beheer en verzelfstandigen van de markten en staatslogeergebouwen zijn, evenals het verbeteren van de vuilophaal en het invoeren van een vuilverwerkingsbeleid, van eminent belang voor de ontwikkeling van de districten.

Dikan haalde aan dat het ministerie er alles aan doet om in de loop van dit jaar de aanzet te geven voor een atelier die een bijdrage moet leveren bij het brengen van uniformiteit in kleding van de geüniformeerde diensten, zoals het Traditioneel Gezag bij de Inheemsen en Afro Surinamers in het binnenland, en bij de bestuursdienst. Deze beleidsprioriteiten zijn afgeleid van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en het Regeerakkoord 2015-2020.