SAMAP interactieve infosessie voor boeren

SAMAP interactieve infosessie voor boeren

26-10-2019

Het directoraat van Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) heeft voor ongeveer 70 boeren een infosessie gehouden over het Suriname Agriculure Market Acces Project (SAMAP), een project van de Food and Agriculture Organization (FAO). Deze sessie werd op maandag 21 oktober 2019 verzorgd in het Brokopondo Centrum. Het doel van deze sessie was om de doelgroep te informeren over het verkrijgen van grants, een vorm van donaties aan boeren overal in Suriname.

Onder andere is informatie verstrekt over de vereisten waaraan de aanvragen moeten voldoen, om ingediend te kunnen worden en waar en hoe de grant eruitziet. Contactpersoon Prithvi Jairam geeft aan dat het belangrijk is om te weten dat het project geen geld geeft aan de boeren, maar zich meer richt op het bekostigen van apparatuur en andere machinale equipment. “Het is een nationaal project waarvan eenieder gebruik kan maken,” aldus Jairam.

Het verkrijgen van de grants geschiedt volgens vooraf gestelde criteria. Zo moet de aanvrager een eigen inbreng van 30%  (in geld) hebben, maar het mag ook in de vorm van arbeid. Andere vereisten zijn dat gegadigden minimaal een halve hectare land reeds in productie moet hebben gebracht. Met inachtneming van de situatie rond de titel van gronden in het binnenland en het feit dat niet elke boer een titel draagt over een stuk grond, kunnen boeren in het binnenland ook volstaan met een verklaring of een toestemmingsbrief van het Traditioneel Gezag dat zij bezig zijn een stuk grond in ontwikkeling te brengen. Een andere vereiste is dat de producent ergens geregistreerd moet staan. Voor wat dat betreft heeft het directoraat het nodige gedaan door een registratiesysteem op te zetten. Daardoor kan makkelijk nagetrokken worden wie werkelijk landbouwer is. Jairam stelt dat DAOB bezig is een database te ontwikkelen. Die zal het mogelijk maken voor de producenten om een verklaring te krijgen waarin staat dat ze daadwerkelijk landbouwers zijn. Het SAMAP is vooral bedoeld voor mensen die al telen en hun productiecapaciteit willen verhogen.

De sessies werden verzorgd door: Grace del Prado (nationaal coördinator SAMAP), Eric Zeballos (projectmanager), Leeroy Jack (directeur DAOB), Frederic Finisie (districtscommissaris Brokopondo), ressortleider Albertina Adjako en Jairam. Dit is de eerste ronde in het verstrekken van informatie en het directoraat zal nog meer gebieden in het binnenland aandoen. De eerstvolgende sessie zal plaatsvinden in Marowijne.