SDG-werkgroep RO evalueert in retraite

SDG-werkgroep RO evalueert in retraite

17-10-2019

De Sustainable Development Goals (SDG)-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft tijdens een tussentijdse evaluatie op Overbridge (Para) zichzelf onder de vergrootglas geplaatst. Er werd een blik geworpen op zowel de activiteiten en de wijze van aanpak als op de resultaten. De retraite vond plaats op vrijdag 11 oktober 2019.

Naast de constateringen van de punten die een pluimpje verdienen en een registratie van de verbeterpunten, is er ook van gedachten gewisseld over hoe de missie beter uit te voeren. Tijdens de retraite zijn onder andere het werkbezoek aan het ressort Kabalebo en de bijdrage van de SDG-werkgroep aan de vakantiescholen, geëvalueerd. Daarbij kregen de leden de mogelijkheid om hun ervaring te delen over de sessies waaraan zij hebben deelgenomen. Daarmee wilden de coördinatoren van het project ‘Technical Assistant to the Ministry of Regional Development’ de sterke en verbeterpunten van de sessies in kaart brengen.

Binnen dit project bezoekt de SDG-werkgroep van RO diverse gemeenschappen in Suriname met het doel iedere burger te informeren over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. De projectcoördinatoren benadrukken dat het belangrijk is dat de gemeenschap zich bewust is van de rol die zij moet vervullen bij de realisatie van deze doelen.

Celine France, één van de coördinatoren van de SDG-werkgroep, zegt de evaluatie ook moet resulteren in beleidspunten op dit gebied voor het ministerie. Daarom vindt zij het belang van rapportage van deze sessies belangrijk.

Tijdens deze tussentijdse evaluatie heeft het evaluatieteam van de SDG-werkgroep haar bevindingen gedeeld. Daarbij is naar voren gekomen dat de bezochte gemeenschappen vervolgsessies hebben aangevraagd. De sterke- en de verbeterpunten zullen volgens Miguel Abili, ook coördinator van het project, een positieve bijdrage leveren voor de uitvoering van de volgende sessies. Een aantal dorpen in Oost-Suriname staan op agenda.