Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

21-05-2019

De stichting Kibii, de organisatie achter het jaarlijkse Moengo Festival, heeft bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) aangeklopt voor ondersteuning. Initiatiefnemer Marcel Pinas heeft in dat kader op dinsdag 21 mei 2019, samen met zijn team een bezoek gebracht aan RO-minister Edgar Dikan. De stichting hoopt dat het evenement groter wordt en dat de organisatie ervan efficiënter geschiedt.

Minister Dikan heeft aangegeven dat er een landelijk beleid wordt gevoerd, wanneer het gaat om steunverlening bij het organiseren van grote activiteiten. In het verleden hebben organisaties er een potje van gemaakt, vandaar dat het ministerie nu samen met de districtscommissarissen (dc) erop toeziet dat activiteiten ordelijk verlopen. De minister stelde dat het beter is, dat er samen met de dc’s aan tafel wordt gezeten, zodat er goed met elkaar overlegd kan worden. Hij heeft de organisatie aanbevolen om vooral de dc als partner te beschouwen. “Reeds in de voorbereidende fase van dit groots festival moet de organisatie de dc’s erbij betrekken”, aldus de minister. Het ministerie zal dan faciliterend optreden en waar nodig ondersteuning geven.

De organisatie streeft dit jaar naar nog meer groei en het hoopt op alle vlakken het maximale eruit te halen. Marowijne staat bekend als het kunstdistrict van Suriname. Vandaar dat de organisatie ervan overtuigd is dat hoe meer activiteiten er in dit district kunnen worden gehouden, hoe beter dit is voor het district, vooral in economische opzicht. “Dit doel kan slechts worden bereikt, als het proces tot het verkrijgen van een vergunning en alles daaromheen vlotter wordt gemaakt, aldus de initiatiefnemer. De organisatie vraagt de nodige ondersteuning van de overheid, in het bijzonder het ministerie van RO. De Kibii-delegatie bestond naast Pinas, uit Erwin Tolin Alexander (artistieke directeur), Donavan Pramy (projectmanager) en Coco Duivenvoorde (projectcoördinator Stichting Kibii).