Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

04-12-2019

Ontwikkelingswerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). volgen een vijfdaagse train-de-trainers cursus. De workshop vloeit voort uit een samenwerking met het Columbiaans Agentschap voor Samenwerking (APC Columbia) en Prosperidad Social. Het ministerie doelt met deze training onder meer op verbetering van de voedselveiligheid en -kwaliteit voor Inheemse en Marrongemeenschappen. Dat past in het beleid van RO om de productie- en verdiencapaciteit te verbeteren in het binnenland.

Tijdens de training wordt er kennis en ervaring uitgewisseld tussen Surinaamse en twee Columbiaanse deskundigen. De training duurt van maandag 2 tot en met vrijdag 6 december. Maandag en dinsdag zijn uitgetrokken voor klassikale workshop. Op de woensdag en donderdag brengen deelnemers en deskundigen veldbezoeken aan grote cassave aanplanten in het kader van een Zuid- Zuid samenwerking.

Minister Edgar Dikan zei bij de officiële opening van de workshop, in de persruimte van het Kabinet van de president dat de investering van de overheid in het binnenland de afgelopen jaren niet genoeg is benut. Het project dat wordt uitgevoerd is voortgekomen uit een bezoek van directeur Wilco Finisie van het directoraat Regionale Ontwikkeling aan Columbia in 2017. Dikan benadrukt dat het de bedoeling is dat het leven van de mensen in het binnenland wordt verbeterd. “Ondernemerschap moet gestimuleerd worden. Wij moeten de nieuwe methoden die wij kunnen meekrijgen aannemen en verandering aanbrengen als het op een bepaald gebied beter kan. Wij moeten van hetgeen wij zullen leren van de deskundigen uit het buitenland alleen maar beter worden”, aldus minister Dikan.

De training wordt verzorgd door de deskundigen Monica Solomanca en Roberto Suarez. Het personeel dat participeert is belast met gemeenschapsontwikkeling. De opgedane vaardigheden zullen worden gebruikt om het binnenland verder tot ontwikkeling te brengen.

De minister maakte van de gelegenheid gebruik om de Columbiaanse overheid te bedanken voor de gelegenheid om samen te kunnen werken aan het verscherpen van inzichten bij deskundigen die vooral het platteland tot ontwikkeling kunnen helpen brengen. Margareth Jones Williams, vertegenwoordiger van UNDP in Suriname zei in haar toespraak dat Suriname één van de eerste landen is, die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) heeft kunnen implementeren. Ze gelooft dat het veel beter kan en zegt dat coöperatie in Suriname van eminent belang is voor versnelde groei.