Werkarmen RO volgen training digitalisering districtsplannen

Werkarmen RO volgen training digitalisering districtsplannen

12-12-2019

Functionarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hebben een eendaagse training gevolgd, waardoor ze uitgerust zijn met vaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan het digitaliseren van de districtsplannen. Deze training is in navolging van een workshop waarin de focus was gelegd op de synchronisatie van de districtsplannen met de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Het doel van de training “Digitalisering Districtsplannen’ is om de werkarmen van het ministerie handgrepen aan te reiken om zich te handhaven in de nieuwe digitale werkomgeving. Het gaat in dit verband om Moodle, een digitale leeromgeving die als hulpmiddel zal dienen in het samenstellen van de ressort- en districtsplannen. Moodle is een behoorlijk uitgebreid systeem waaraan meerdere activiteiten kunnen worden gekoppeld. De training vond plaats op woensdag 11 december 2019, in het Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT) op het Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Het ministerie die stappen heeft gezet richting het digitaliseren van de districtsplannen, heeft als hoofddoel het werken aan capaciteitsversterking van alle werkarmen. Het streven om de samenleving bewuster te maken van de ontwikkelingsdoelen krijgt meer vorm als deze in planvorm wordt gepresenteerd. Medewerkers die vooral belast zijn met het maken van plannen, krijgen tijdens de training en gaandeweg het proces vaardigheden aangereikt, zodat zij vanaf de planperiode 2021 kunnen werken binnen dit nieuw platvorm.

Volgens Wilco Finisie, voorzitter van het project Technical Assitance to the ministry of RO, wordt met de aangekondigde wijzigingen een vast patroon en uniformiteit bewerkstelligd in de manier waarop plannen worden gemaakt. ,,Wanneer deze fase wordt ingevoerd zal elk ressort en elk district dezelfde taal spreken, wanneer het gaat om het realiseren van de ontwikkelingsdoelen. Er zal een duidelijk planmatig model zijn geschapen in de ontwikkelingsdoelen die gerealiseerd moeten worden, de tijdsduur waarin het gerealiseerd moet zijn en uiteindelijk wat gerealiseerd is. Dit zal dus ook een duidelijke bijdrage leveren aan het eind van het jaar, dus tijdens de evaluatieperiode. Uiteindelijk verwachten wij een planstructuur waarop niet alleen de burgerij, maar ook de internationale organisaties op terug kunnen vallen. Tenslotte zal deze ook toegankelijk zijn voor rapporteurs, die bezig zullen zijn met het proces van rapportage van de doelen die Suriname denkt te behalen’, aldus Finisie.