Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

10-09-2019

Het Districtscommissariaat van Saramacca pakt de lozing aan de westelijke zijde van de Tijgerkreekweg aan. Op maandag 9 september is een aanvang gemaakt met het opschonen van deze lozing. Deze waterweg heeft een lengte van 1200 meter en een breedte van 4 meter. De lozing staat via de hoofdlozing langs de waterkerende dam in verbinding met de Kanchanlozing, die al het overtollig water afvoert naar de Saramaccarivier toe. De percelen tussen de Tijgerkreekweg en de Kanchanlozing worden via deze lozingen ontwatert.

De ophaalwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf SL Equipment in opdracht van Districtscommissaris Mr. Sarwankoemar Ramai. De Bestuursdienst van ressort Tijgerkreek is belast met de controlewerkzaamheden. In het ressort Tijgerkreek is het Districtscommissariaat ruim een week drukdoende de waterhuishouding op te krikken. Om hierin te voorzien zijn in de afgelopen dagen de Raghoenathlozing reeds opgeschoond en uitgediept. In dit gebied wordt actief aan landbouw gedaan. Het Burger Informatie Centrum van Saramacca meldt dat de werkzaamheden vlot verlopen.