Aanpassing traditionele wetten en introductie coöperatie tijdens Lio Krutu

Aanpassing traditionele wetten en introductie coöperatie tijdens Lio Krutu

18-02-2020

De Lio Krutu wordt jaarlijks georganiseerd, waarbij het traditioneel gezag onder leiding van de granmang van de Saramaccaanse gemeenschap bijeenkomt, ter bespreking van diverse zaken welke hen regarderen. Op zondag 16 februari vond de feestelijke afsluiting plaats van de vergadering die drie dagen heeft geduurd.

Aanpassingen

Het eerste deel van de krutu werd gewijd aan de behandeling van enkele wetten die dringend aanpassing vereisen. Granmang Albert Aboikoni gaf aan dat de wijzigingen noodzakelijk zijn, vanwege de tijdsgeest waarin wij nu leven. Volgens de traditie worden mensen die door verdrinking om het leven zijn gekomen langs de rivier begraven. Het opperhoofd heeft nu graag dat de slachtoffers een volwaardige begrafenis krijgen. Naast deze groep, zullen er met betrekking tot de begrafenis van mensen die hebben geleefd met albinisme (de albino’s), ex-Hanse-patiënten (ex-lepralijders) en vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn gestorven, andere regels worden doorgevoerd. Voor wat betreft het niet opzettelijk doden van een ander, is ook voorgesteld volledige verbanning uit het dorp af te schaffen. De voornoemde voorstellen zijn door aanwezige traditionele gezagsdragers geaccepteerd en zullen verder in dorpsverband worden besproken. Het groot opperhoofd stelde verder ook voor dat er vanuit elke Lo een vertegenwoordiger wordt afgevaardigd, die zitting zal nemen in een raad die de granmang ten eerste zal ondersteunen bij de implementatie van de aangepaste wetten.

Coöperatie

Op de derde, tevens laatste dag van de krutu werd de coöperatieve vereniging Saamaaka Wosu aan de aanwezigen geïntroduceerd. De granmang ontving onder publieke belangstelling de officiële documenten, waaronder het lidnummer van de coöperatie, van Renaldo Huur, manager van Coöperatieve Bank Godo te Atjoni. Het hoofddoel van de organisatie is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het gebied ter hand wordt genomen en wel op een milieuvriendelijke manier. De coöperatie zal een werkarm zijn van het traditioneel gezag, met ondersteuning van de raad. “We zijn ervan bewust dat de gemeenschap zelfvoorzienend moet zijn. Als je zelfvoorzienend bent sta je stevig, waardoor je ernaartoe gaat werken om economisch sterker te worden”, aldus de granmang. Hij gaf verder te kennen dat ten eerste zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van de landbouw in het gebied, om zodoende de voedselproductie opgang te brengen. Ten tweede zal er gewerkt worden aan het werven van fondsen die het uitvoeren van projecten binnen de gemeenschap moet vergemakkelijken. Een onderdeel van de coöperatie is daarom het Saamaaka Wosu Fonsu die zich op de werving en het beheer van de financiële middelen zal richten. De eerste inleg wordt gepleegd door het grootopperhoofd zelf, de hoofdkapiteins, de kapiteins en de basja’s. Ook parlementariër Silvana Afonsoewa die aanwezig was tijdens de krutu, stemde in SRD 20.000,- te doneren ten behoeve van het fonds. De granmang riep vanuit zijn plek eenieder die de Saramaccaanse gemeenschap een warm hart toedraagt op, om ook bij te dragen aan het fonds ter verdere ontwikkeling van het binnenland.