Bewoners boslanti hebben eindelijk schoon drinkwater

Bewoners boslanti hebben eindelijk schoon drinkwater

07-12-2020

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft samen met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en district commissaris Walter Bonjaski de bewoners van het Dorp Boslanti in het Matawaigebied een beleefdheidsbezoek gebracht. Tijdens het bezoek, welke heeft plaatsgevonden op 5 december 2020, is er ook een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Beide ministeries maken er melding van dat deze installatie ervoor zorgdraagt dat de gemeenschap in het Boven-Saramacca gebied nu over schoon en veilig drinkwater beschikt.

Anno 2020 mag schoon drinkwater uit de kraan geen luxe meer zijn voor onze Surinamers. “Als regering hebben wij de plicht om ervoor te zorgen dat alle landgenoten kunnen genieten van de nutsvoorzieningen aldus minister Emanuël”. Volgens de ROS-minister is er sprake van ontwikkeling op het regionale vlak. Ik kan u aangeven dat ik zelf van het dorp afkomstig ben. “Na dja mi kumba té beri”. Het risico dat het water van de rivier vervuild kan zijn door de goudactiviteiten is ook aanwezig dus het is echt wel belangrijk dat we gezond en schoon drinkwater naar de mensen brengen. “Ik kreeg altijd een onprettig gevoel wanneer er geen schoon drinkwater uit de kraan kwam. Vandaag hoort dit tot het verleden. Gaat u zorgvuldig er mee om zodat u altijd schoondrinkwater in uw huis kan hebben.

Dit project is gefinancierd uit middelen van de Belgische overheid die inkomt met ruim zevenhonderdduizend Euro om vijf waterzuiveringssystemen te installeren. “Het project is uitgevoerd door het Belgisch bedrijf, BOSAQ, dat een adequate installatie voor de watervoorziening opgezet”, meldt het ministerie van NH. De kosten voor onderhoud, distributie en randvoorzieningen worden bekostigd door Surinaamse overheid. Indien dit model goed wordt bevonden zal de regering meer van deze systemen laten installeren.