DAOB participeert in podosiri seminar Frans-Guyana

DAOB participeert in podosiri seminar Frans-Guyana

03-02-2020

Directeur Leeroy Jack van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft in de periode van 27 januari tot en met 2 februari deelgenomen aan een Steering Committee conferentie van het Centrum voor Internationale Samenwerking in Landbouwonderzoek voor Ontwikkeling (Centre de coopération internationale en recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD) in Frans-Guyana. De vergadering was gericht op de podosiri sector in Frans-Guyana, Brazilië en Suriname. Naast een driedaagse Steering Committee vergadering, zijn er enkele veldbezoeken geweest aan een aantal podosiri aanplanten.

De vergadering is deel van een groots programma getiteld ‘Açai Action’, dat in diverse facetten wordt uitgevoerd. DAOB is sinds 2019 betrokken bij dit ontwikkelingsprogramma. Jack zegt dat er tijdens de conferentie is benadrukt hoe belangrijk het is dat er partnerschappen ontstaan, zodat kennis en kunde met elkaar kunnen worden gedeeld. De conferentie moet een project sturen voor de ontwikkeling van de podosiri sector in de drie participerende landen. Aan de hand van de ontwikkelingen van de sector in Brazilië, kan zowel Suriname als Frans-Guyana lering trekken uit hoe ook vorderingen te boeken in de podosiri sector. Het project is voornamelijk gericht op het begeleiden van podosiri telers. Binnen dat traject zullen zij onder meer worden getraind en geadviseerd om zodoende meer te kunnen verdienen uit deze sector.

De DAOS zegt dat Suriname in vergelijking iets verder is met de podosiri sector dan Frans-Guyana. Echter merkt hij op dat on oostelijke buurland een snelle ontwikkeling meemaakt op dit gebied, omdat zij de financiële middelen ervoor hebben. In Frans-Guyana is de podosiri sector reeds gekwalificeerd als zeer belangrijk, wat in Suriname nog niet het geval is. Jack vindt dat we in Suriname nog wat sukkelen met de podosiri sector. De focus is nu alleen gericht op rapen. In de praktijk gebeurt het dat de mensen steeds verder in de bossen zullen moeten gaan om podosiri te rapen. Volgens hem moet er nu serieus worden gedacht aan het telen van podosiri. Daarom is DAOB al enige tijd bezig mensen te stimuleren om podosiri te telen. Jack gelooft dat Suriname twee teelttechnieken zou kunnen overnemen van Brazilië, waar de podosiri enorm is ontwikkeld.