Motorsurveillance Para versterkt met nieuwe motorfietsen

Motorsurveillance Para versterkt met nieuwe motorfietsen

27-02-2020

De motorsurveillance van politie Para, heeft twee nieuwe motorfietsen erbij. Hiermee vindt de surveillance plaats in gebieden waar er verkeersdrukte heerst. Vooral voor en na schooltijd wordt nabij scholen gesurveilleerd.

Volgens districtscommissaris Armand Jurel wordt de aanvulling van twee motorfietsen op prijs gesteld, maar deze voldoen niet gezien de gestaagde ontwikkeling van het district. Para bruist van veel sociaal maatschappelijke activiteiten. De internationale luchthaven ligt ook in dit district en de vele toeristische oorden zijn volgens de burgervader de oorzaak van de enorme verkeersdrukte.

Dc Jurel vindt dat het veiligheidsbeleid moet worden aangepast aan de groeiende populatie en de uitbreiding van onder anderen de overheidsdienstverlening op Onverwacht. De bouw van een nieuw gezondheidscentrum, een busterminal en de vestiging van een dependance van het directoraat Transport maakt Onverwacht veel drukker.