Regering bespreekt aanpak COVID-19 met dc’s

Regering bespreekt aanpak COVID-19 met dc’s

13-04-2020

In het kader van de verlenging van de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus, heeft de regering samen met het NCCR en het COVID-19 Managementteam een onderhoud gehad met de districtscommissarissen (dc’s). Omdat de genomen maatregelen landelijk van kracht zijn, is het belangrijk om dit ook met de burgervaders- en moeders te bespreken, waarbij ook de input van de dc’s wordt meegenomen. Dit onderhoud was op zondag 12 april.

Hoewel in groten getale gehoor wordt gegeven aan de maatregelen, blijft de situatie bij de grensposten een heet hangijzer. Dit zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. “De grenzen zijn gesloten maar de controleposten worden omzeild, waardoor mensen toch illegaal ons land binnenkomen. Wij zijn daarom ook bijeen gekomen om te bekijken hoe beter gehoor gegeven kan worden aan de sluiting van de grenzen en de partiële lockdown”, laat de RO-minister weten. De situatie is voorgehouden aan de hoogste leiding van het land en er zullen besluiten worden genomen over hoe de grenzen beter te sluiten. “Het is een grote uitdaging. Onze natuurlijke grenzen zijn meer dan 500 km lang. Heel uitgestrekt dus en met veel uitvalswegen. Dus op de eerste plaats moet iedereen meewerken en de zaak ondersteunen, want het gaat om de veiligheid van eenieder.”

In het district Para is het op enkele incidenten na goed gegaan. In verband met de paasdagen wilden vele mensen richting de recreatieoorden trekken. Door de huidige maatregelen heeft het commissariaat een bericht doen uitgaan om vanwege de partiële lockdown liever niet te komen richting de recreatieoorden. “De mensen hebben zich eraan gehouden. Ik denk dat ons bericht een preventieve werking heeft gehad. In de avonduren is het stil. Niemand gaat langs, met uitzondering van essentiële diensten die vanwege hun werkzaamheden wel over straat moeten zijn”, schetst dc Armand Jurel van Para de situatie in zijn district. Met de politie aldaar is de afspraak gemaakt dat indien het te druk wordt bij winkels, zij tactisch optreden en de mensen vooral wijzen op de sociale afstand en dat per keer vijf personen in de winkel worden toegelaten.

“In het bestuursressort Boven Suriname zijn een aantal maatregelen getroffen, die door de regering en het COVID-19 team genomen zijn, onze lodges zijn afgesloten en we laten geen toeristen toe in het gebied. Aan bushouders die personen vervoeren is gevraagd om maar een derde van het aantal personen te vervoeren per keer. De dorpsleidingen en het Traditioneel Gezag zijn opgeroepen om met hun dorpsgemeenschappen te kortsluiten om de maatregelen na te leven”, laat dc Humphry Jeroe van Boven Suriname weten. Indien er sterfgevallen zijn in het gebied is gevraagd om bij dede oso’s rekening te houden met de sociale afstand en niet meer dan 10 personen bij elkaar te hebben.

Vanuit het commissariaat is aan de autoriteiten gevraagd dat er een screening komt te post Klaaskreek. Iedereen die in het gebied komt moet volgens de burgervader worden gescreend. Voor politiepost Atjoni is gevraagd om versterking. Niet alleen in de vorm van meer politieagenten, maar ook militairen.

Minister Dikan roept eenieder op zich te houden aan de genomen maatregelen. “Wij mensen zijn ook deel van de oplossing. Als wij ons houden aan de verschillende voorzorgsmaatregelen, zullen wij tot een van de best practices landen behoren. Laten wij samen eraan werken dat er niet meer besmettingen komen en als wij het zo houden zullen wij heel snel de actieve COVID-19 gevallen naar nul brengen.”