Summerville 1ste directeur Stichting Radio Boskopu

Summerville 1ste directeur Stichting Radio Boskopu

08-03-2020

Ivan Summerville is de eerste directeur van de Stichting Radio Boskopu. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft hem op vrijdag 6 maart 2020 in die functie geïnstalleerd tijdens een korte ceremonie. Radio Boskopu maakte tot de verzelfstandiging vorig jaar deel uit van de afdeling Voorlichting van RO. Summerville heeft een achtergrond als mediapersoonlijkheid met voetsporen zowel bij de krant als bij de radio en televisie.

Met de verzelfstandiging krijgt het station meer armslag om uit te groeien en zelfvoorzienend te worden. Hoewel de nieuwbakken directeur tot taak heeft ervoor te zorgen dat Radio Boskopu snel zal gaan verdienen, staat het ministerie voorlopig nog garant voor de nodige financiële middelen.

De minister zei dat de installatie van de eerste directeur van de vorig jaar opgerichte stichting een stap is waarmee verder invulling wordt gegeven aan de modernisering van de organisatie. De staatszender zal zich zonder ver af te wijken van zijn doelen en zonder te vervreemden van de overheid casu quo het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, de luisteraar een nieuw concept moeten bieden.

Summerville zegt veel gebruik te zullen maken van de aanwezige kennis en kunde die al in huis is bij Radio Boskopu, daarnaast zal hij opgelopen ervaringen als mediaman ook proberen in te passen. De nieuwe directeur zegt zich volledig te zullen inzetten om samen met het personeel ervoor te zorgen dat Radio Boskopu zal gaan verdienen. Het station zal zich vooral richten om het binnenhalen van geld door middel van advertenties, het commercialiseren van bestaande en nieuwe programma’s en eventueel het aangaan van strategische partnerschappen. De directeur hoopt samen met het team dat nu bij Radio Boskopu werkt, het karwei te klaren. Hij heeft was bij een eerdere gelegenheid al voorgesteld aan het personeel.

Dikan hoopt dat het personeel groeit naar een hecht team dat bereid is hard te werken om samen mooie dingen te bereiken. Hij riep het personeel op zich in te passen in de bedrijfsvoering gedachte. De bewindsman liet weten dat er bij het station geen plaats is voor mensen met de zogenaamde ambtenaren mentaliteit, doelende op medewerkers die de kantjes ervan af lopen. Hoewel hij gelooft dat het station erin zal slagen ook financieel zelfstandig te worden, heeft de bewindsman de directeur gegarandeerd dat hij welkom is op het ministerie als er behoefte is aan raad en daad op welke wijze dan ook. “Het kind is volwassen geworden en we vertrouwen erop dat hij het alleen kan. Maar als ouders laten we het kind niet in de steek. We geven de stichting de ruimte zijn ding te doen, als er steun nodig is, u weet ons te vinden,” aldus de minister. Bij de installatie heeft de minister, samen met Louis Alfaisie (ondervoorzitter Stichting Radio Boskopu) een pakket aan beleidsdocumenten overhandigd aan Summerville. Alfaisie heeft hem mede namens het stichtingsbestuur gefeliciteerd. De ondervoorzitter liet de directeur weten dat ook het bestuur erop vertrouwd dat hij in zijn missie zal slagen, maar dat hij niet moet schromen om voor hulp aan te kloppen zolang die behoefte er is.

Summerville vindt de door de minister beloofde ruggensteun bijzonder geruststellend, toch hoopt hij dat het station heel snel financieel op eigen poten kan staan, zodat het niet voor altijd op RO hoeft terug te vallen.