Suriname potentieel grote leverancier cassave aan Europa

Suriname potentieel grote leverancier cassave aan Europa

06-02-2020

Suriname kan een grote leverancier worden van cassave en cassaveproducten aan Europa. De mogelijkheden voor export op grote schaal zijn op woensdag 5 februari besproken tussen de directeur Leeroy Jack van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en Diana Banks, ceo van de organisatie Concept Advies en Ontwikkeling in Nederland. Banks is momenteel in Suriname op een handelsmissie.

De Nederlandse consultant zei bij het kennismakingsbezoek aan directeur Jack geloof te hebben in de potentie dat Suriname cassave op grote schaal kan gaan leveren aan Europese afnemers. Ook is Banks van mening dat er een distributiecentrum in Nederland opgezet kan worden om de export en levering van cassaveproducten in Europa te coördineren. “De mind shift moet nu van behoefte naar commercie”, aldus Banks. Ze is naar Suriname afgereisd met haar team en verblijft er twee weken voor oriëntatie in de cassavesector.

Directeur Jack is zeer positief over de vooruitzichten van de consultant en deelt dezelfde visie. Hij zegt dat er nog geen doorbraak is gekomen in de sector waarbij cassave massaal wordt verbouwd. Het wordt volgens hem nu wel tijd dat deze doorslag komt. Jack wil ook met zijn staf bekijken op welke manier zijn directoraat kan bijdragen aan het bewerkstelligen van de visie om cassave op grote schaal te exporteren. Zowel Banks als Jack en zijn staf zijn van mening dat het idee volgens de juiste richtlijnen moet worden geleid totdat de realiteit wordt.