Bestuursdienst Paramaribo Noordoost treedt op tegen overtreders COVID-maatregelen

Bestuursdienst Paramaribo Noordoost treedt op tegen overtreders COVID-maatregelen

04-01-2021

De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost heeft in de afgelopen dagen diverse controles uitgevoerd bij ondernemers op de naleving van de door de overheid vastgestelde COVID-maatregelen. Tijdens deze controlewerkzaamheden is hard opgetreden tegen overtreders van deze maatregelen.

Op dinsdag 29 en woensdag 30 december 2020 heeft de bestuursdienst Veevoerbedrijf Vitalo geordend, omdat ter plekke de COVID-maatregelen niet werden nageleefd. De cliƫnten en de directie werden op de maatregelen gewezen en de bestuursdienst heeft terstond de mensen gevraagd zich aan de maatregelen te houden. Verder is in opdracht van districtscommissaris Ricardo Bhola in het ressort Blauwgrond overgegaan tot sluiting van Hotel Stardust (Riverclub). Ook de vergunningen van dit hotel werden ingevorderd. De redenen voor de sluiting waren het overtreden van de lockdown van 19.00 uur, het niet naleven van de COVID-maatregelen en onfatsoenlijk menselijk gedrag.

In het ressort Munder zijn er tijdens controlewerkzaamheden op de naleving van de COVID-protocollen ongeregeldheden aangetroffen in een winkel, waarbij de bestuursambtenaren terstond moesten optreden toen zij vervallen producten aantroffen in deze winkel in dit ressort. Na contact te hebben gemaakt met de desbetreffende instanties, is toestemming gegeven tot directe vernielingen van de vervallen producten.

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost en de bestuursambtenaren proberen de burgerij zoveel als mogelijk bewust te maken van de situatie en doen een beroep op de samenleving en de ondernemers om de COVID-maatregelen na te leven ter voorkoming van ongerief.