Commissariaat Wanica-Zuidoost zal zich richten op jongeren voor de sport

Commissariaat Wanica-Zuidoost zal zich richten op jongeren voor de sport

04-03-2021

Er heeft een wijziging van uitvoering in het beleid met betrekking tot sport plaatsgevonden. Dit zegt Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). De politieke leiders van de regeringspartijen hebben ervoor gekozen om het directoraat Sportzaken toe te voegen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, omdat de regering sport dichterbij wil brengen bij de gemeenschap via de commissariaten. In dat kader heeft Touw Ngie Tjouw samen met Kelvin Koniki Onder Directeur Administratieve Diensten, John Atida Onder directeur Sport Accommodaties & Ruimten, beleidsadviseur Sandjai Sardjoe en Hoofd Beleidscoördinator Wilfred Galant een bezoek gebracht aan districtscommissaris Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost. Dit bezoek lag in het kader van decentralisatie in de sport, waar het Gericht Nationaal Sportbeleid is overhandigd aan de burgervader.

Volgens sportdirecteur is de totstandkoming van het Gericht Nationaal Sport Beleid, gebaseerd op de visie dat de existentie van samenhangende geïntegreerde sporttechnische beleidscontouren met sportpartners een necessiteit is. Tevens is de taakstelling van het directoraat en daarbij een van de primaire doelstellingen van het sportbeleid nl.; de sport verarming tegen te gaan.  Middels verbeterde samenwerkingsvormen met de strategische partners zal dit beleid als leidraad dienen om te komen tot een versnelde aanpak en doorstart van de algemene sportontwikkeling. Het beleid beschrijft tevens de rol van de diverse actoren en zal gelet op de samenwerkingsverbanden welke het departement met deze actoren wenst aan te gaan steeds als uitgangspunt gelden. Verder onderstreept Touw Ngie Tjouw dat minister Gracia Emanuël tijdens haar aantrede heeft aangegeven, dat elke districtscommissaris sport meeneemt in hun districtsplan.

Districtcommissaris Shafiek Goelaman juicht de samenwerking toe met het directoraat Sportzaken. Elk ressort heeft volgens Goelaman sportaccommodaties, maar niet elke accommodaties voldoet aan de gestelde eisen om publiek te ontvangen. Hij heeft de directeur en zijn delegatie voorgehouden, dat hij met zijn kabinet ervoor zal zorgdragen dat sport dichterbij wordt gebracht bij gemeenschap. Wij van Zuidoost zullen ons sterk maken om de jongeren op de velden te krijgen en sportevenementen te organiseren. We willen gezonde jongeren afleveren dus met Gericht Nationaal Sportbeleid zullen wij ook ervoor zorgen om hangjongeren tegen te gaan in Wanica-Zuidoost

Parlementariër Miquella Soemar-Huur, die aanwezig was tijdens de overhandiging en ondertekening van de intentieverklaring is super enthousiast. Zij geeft aan dat ze samen met de burgervader en alle actoren in ons land ernaartoe zal werken om invulling te geven aan het sportbeleid van het ministerie van ROS. Decentralisatie in de sport moet anno 2021 een feit worden, om zodoende ons geliefd land hoger te tillen op de Internationale Sportladder. Na de ondertekening is de delegatie afgereisd naar Pikin Poika, Santi Gron en Harlem waar er een ontmoeting is geweest met de kapiteins.