Commissie moet oplossingsmodellen aandragen vraagstuk Dak- en Thuislozen

Commissie moet oplossingsmodellen aandragen vraagstuk Dak- en Thuislozen

05-03-2021

De “Commissie Homeless People” moet oplossingsmodellen bedenken om het vraagstuk van de Dak- en Thuislozen structureel en duurzaam aan te pakken. Deze commissie is op donderdag 4 maart geproclameerd. Het doel van deze commissie is te komen tot een plan hoe de mensen die thans nog op straat verblijven, in de samenleving bekend als dak- en thuislozen, opgevangen en begeleid kunnen worden. Daar komt ook resocialisatie bij kijken, zodat zij geleidelijk aan terug kunnen keren in de samenleving. In de commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport, Volksgezondheid, Justitie en Politie, ondernemers en vertegenwoordigers uit de horecasector.

Het probleem van de dak- en thuislozen speelt al vele jaren en de commissie wil gaan naar een duurzame oplossing voor deze groep Surinamers. “Wij gaan daarom snel en efficiënt werken”, zegt districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord Oost. Voor de indeling van de dak- en thuislozen naar het probleem waar zij mee te kampen hebben, daar zal een psychiater naar kijken. “Allemaal hebben wel drugs gerelateerde problemen”, laat de burgervader weten.

De dak- en thuislozen zullen niet alleen opgevangen worden, hen zal ook geleerd worden om te planten en te kweken. De producten die ze zelf verbouwen, zullen verkocht worden, waarna de opbrengsten terug naar hen vloeien, zodat ze het kunnen sparen. “Wanneer zij volledig geresocialiseerd zijn en de plek verlaten, hebben zij al wat geld om hun leven op te bouwen.”