Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

19-02-2021

Op vrijdag 19 februari 2021 heeft de ressortraad van Para-Zuid het ressortplan voor het dienstjaar 2022 overhandigd aan de districtsraad van Para. In het ressortplan zijn beleidsopties opgenomen, die ten uitvoer moeten worden gebracht in het belang van dit bestuursressort. Er is puntsgewijs per vakministerie opgenomen wat een prioriteitsaanpak behoeft. De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van het parlementslid Ramon Koedemoesoe en districtscommissaris Marlene Joden.

Voorafgaand hieraan, zijn er besprekingen geweest met vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners van dit bestuursressort over hun noden en wensen, zodat deze ook meegenomen werden in het ressortplan. Dit is een jaarlijks terugkerend proces dat bij de Wet Regionale Organen (WRO) is vastgesteld. De zittingen worden met inachtneming van alle COVID-19-voorzorgsmaatregelen gehouden.

Para-Noord, Para-Oost, Carolina en Bigi Poika zullen in navolging van het bestuursressort Para-Zuid, hun hoorzittingen houden en hun plannen indienen voor eind februari. Vervolgens zal de districtsraad conform artikel 52 lid 1 van de WRO, vanuit de ressortplannen, een samengesteld districtsplan maken en indienen bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.