Open brief aan de SPB; Massaal op straat gaan onverstandig op dit moment!

Open brief aan de SPB; Massaal op straat gaan onverstandig op dit moment!

19-05-2021

Aan: de Surinaamse Politie Bond (SPB)

Zwartenhovenbrugstraat 35

Paramaribo

T.a.v.: de heer Raoul Hellings, Voorzitter SPB

 

Geachte heer,

Via de media kreeg ik het bericht dat de SPB haar leden heeft opgeroepen voor een spoed ALV morgenochtend, donderdag 20 mei 2021. Hierna zullen volgens de oproep de leden naar het politiebureau Centrum vertrekken, waarna de weg vervolgd wordt naar het gebouw van de DNA.

Laat mij vooropstellen dat het recht om te demonstreren verankerd is in de Grondwet van ons Republiek. Echter staan wij als land voor grote uitdagingen op dit moment. De COVID – 19 situatie is ernstig. Het is nu Code Rood, dus onverstandig om dit momentum te gebruiken. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van elke burger van ons land staat op dit moment centraal. Wij moeten onze verantwoordelijkheid kennen en als verstandige mensen ook nemen. U kent de wet immers als geen ander. Als Districtscommissaris doe ik een dringend beroep op u allen om af te zien van uw gang naar het DNA -gebouw.

U wordt gevraagd om het pad van dialoog te kiezen met de betreffende autoriteiten c.q Minister van Justitie en Politie. De bestaande grieven kunnen op die manier verder besproken worden. De samenleving kijkt op naar het politieapparaat. Een dergelijke actie zal een verkeerd signaal zijn in deze uitdagende tijden.

Ik vraag u nogmaals om af te zien van tocht naar het parlementsgebouw en alles te doen om de issues via dialoog op te lossen.

 

Met vriendelijke groeten,

R. Bhola BSc