Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

20-02-2021

Het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport is begonnen met een districtenbezoek. Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op woensdag 18 februari 2021 een bezoek gebracht aan het district Coronie. Dit bezoek staat in het licht van de decentralisatie van het landelijke sportbeleid.

Directeur Touw Ngie Tjouw laat optekenen dat de bedoeling van deze bezoeken is om samen met de districtscommissarissen na te gaan hoe de diverse takken van sport en sportfaciliteiten in hun gebied, beter ontwikkeld kunnen worden. In het district Coronie is de nadruk vooral gelegd op het beter ontwikkelen van voetbal. Tijdens dit bezoek heeft de delegatie van de directeur samen met een delegatie van de districtscommissaris een bezoek gebracht aan diverse sportvelden. Veel van deze sportvelden zijn niet onderhouden. Ook de sporthal in Totness behoeft onderhoud en restauratie. De directeur heeft aangehaald dat het onderhoud in het vervolg beter zal moeten geschieden. Districtscommissaris Maikel Winter heeft de zekerheid gegeven dat deze week al een team van Openbare Werken en Sportzaken Coronie een begin zullen maken aan het schoonmaken van de sportvelden.

De districtscommissaris en zijn beleidsadviseur hebben ook erop gewezen dat Coronie in het verleden altijd topsporters heeft geleverd voor nationale selecties, vooral in het voetbal. Winter wil naar een situatie werken waarbij jongeren weer gemotiveerd worden om aan sport te doen. Behalve dat de aandacht veelal gericht zal worden op voetballen, zegt Winter dat de dependance van Sport in Coronie ook zal moeten werken aan het interesseren van jongeren voor volleybal en slagbal.

Tijdens dit bezoek heeft de directeur van Sport ‘Het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030’ overhandigd aan de districtscommissaris. Het is de bedoeling dat het commissariaat hiermee werkt om het sportgebeuren in het district naar grotere hoogtes te tillen. Ook is er een intentieverklaring getekend tussen touw Ngie Tjouw en Winter voor het opkrikken van de sport in Coronie. Touw Ngie Tjouw zegt dat er altijd gerekend kan worden op ondersteuning en aansturing vanuit het directoraat Sport. Over 100 dagen zal hij wederom een bezoek brengen aan het district om te kijken wat de tussentijdse ontwikkelingen zijn.

De directeur heeft reeds enkele districten aangedaan. Eind februari zal hij het district Wanica bezoeken.